skip to Main Content

DHW - Wettelijke Kaders

BOAtrainer.nl bereid je in deze online training DHW Wettelijke Kaders voor op het theorie-examen Wettelijke Kaders Drank- en Horecawet. Wij bieden een online en compleet studieboek en honderden oefenvragen, verschillende tussentoetsen en complete oefenexamens aan zodat jij de vereiste lesstof beheerst en dit DHW-examen gaat behalen.

Duur van de training

Deze training bestaat uit ongeveer 25 uur aan online zelfstudie.

Inhoud en onderdelen

 • Introductie Drank- en Horecawet
 • De DHW examens
 • Doel DHW
 • De nieuwe Alcoholwet
 • Begrippen in de DHW
 • HORECA
 • Slijterij
 • Alcoholhoudende drank
 • Wijn
 • Productkennis
 • Vergunningplicht art. 3 DHW
 • Bestuursrecht en de Algemene Wet Bestuursrecht
 • De artikelen in de DHW
 • Niet vergunningplichtige bedrijven
 • Bedrijfsvormen
 • Bestellen Alcoholhoudende Dranken en Internet
 • Leeftijdsgrenzen in de DHW
 • Bijzondere regels in de DHW
 • Voorraad Alcohol Houdende Drank
 • Gemeentelijke verordeningen
 • Het overgangsrecht en de slotbepalingen in en de besluiten (AMvB’s) bij de DHW
 • Oefenvragen en oefenexamens

Daarnaast zullen er (tussentijdse) toetsen uit de database met oefentoetsen en oefenexamens worden behandeld.

Klassikale training

De klassikale trainingen DHW – Wettelijke Kaders zijn gepland op:

8 april – 12 april – 19 april  – 26 april

Online

Examinering

U doet examen bij de Exameninstelling Toezicht en Handhaving. Bij voldoende resultaat krijg u een deelcertificaat of het DHW-getuigschrift wanneer u ook het onderdeel Boeterapport heeft behaald.

Het BOAtrainer-team

BOAtrainer.nl zet zeer ervaren, gecertificeerde trainers in. De trainers zijn zelf BOA of direct betrokken bij het werkveld van de BOA.

Back To Top