skip to Main Content

BOA Basis - Rechtskennis

Het examen BOA Basisbekwaamheid bestaat uit twee onderdelen, namelijk het theorie-examen Rechtskennis en het praktijkexamen Gespreks- en Benaderingstechnieken.

Het theorie-examen bestaat uit 50 vragen en moet met minimaal 35 vragen goed beantwoord worden. Wij bereiden je tijdens deze klassikale training voor op dit examen.

Duur van de training

Deze training bestaat uit klassikale lesdagen en toegang tot de volledige online trainingsmodule, waarbij er ongeveer 40 uur voorbereidingstijd en zelfstudie noodzakelijk is.

Inhoud en onderdelen

De hoofdstukken die worden behandeld zijn:

 • Staatsrecht
 • Centrale Wetgeving
 • Wettelijke Kaders BOA
 • De gemeente en provincie
 • Samenwerking met de politie
 • Opsporen van strafbare feiten
 • Handelen naar ambtseed en de eed van zuivering
 • Aangifte en Klacht
 • Wet op de economische delicten
 • Wetboek van strafrecht – Algemeen
 • Toepasselijkheid van het Nederlands Strafrecht
 • Strafbaar feit
 • Strafbare feiten – Wetboek van Strafrecht
 • Misdrijven tegen de BOA
 • Afhandeling van het strafbare feit
 • Het proces-verbaal
 • De organisatie van de rechtspraak
 • Dwangmiddelen m.u.v. verhoor
 • Rechte van de verdachte en verhoor
 • Onderzoek aan lichaam en kleding
 • In beslag nemen
 • Jeugdige personen
 • Betreden en binnentreden
 • Wettelijke eisen t.a.v. het procesverbaal
 • Toezicht en handhaving in het bestuursrecht
 • De BOA en de bescherming persoonsgegevens

 

Daarnaast zullen er tussentijdse toetsen ui de database met oefentoetsen en oefenexamens worden behandeld.

Online

Klassikaal

BOAtrainer kan deze training op locatie verzorgen. Dat kan zowel incompany als via open inschrijving op:

6 juli, 08.30-12.30 uur
8 juli, 08.30-12.30 uur
13 juli, 08.30-12.30 uur
15 juli, 08.30-12.30 uur
20 juli, 08.30-12.30 uur
22 juli, 08.30-12.30 uur
27 juli, 08.30-12.30 uur
29 juli, 08.30-12.30 uur

Locatie

De training kan in company worden verzorgd op elke locatie in Nederland. Bij onze open inschrijving wordt er gebruik gemaakt worden van één van onze trainingslocaties.

Groepsgrootte

De training wordt verzorgd aan een groep ter grootte van maximaal 15 personen.

Examinering

U doet examen bij de Exameninstelling Toezicht en Handhaving. Bij voldoende resultaat krijg u een deelcertificaat of het BOA-getuigschrift wanneer u ook het onderdeel Rechtskennis heeft behaald.

Het BOAtrainer-team

BOAtrainer.nl zet zeer ervaren, gecertificeerde trainers in. De trainers zijn zelf BOA of direct betrokken bij het werkveld van de BOA. Tijdens de trainingen zullen deze trainers gebruik maken van een trainingsacteur om u nog beter voor te bereiden op het examen.

Back To Top