Skip to content

BOA domeinen

De BOA is ingedeeld in één van de 6 domeinen. De zogenaamde domeinlijst is onderdeel van de beleidsregels BOA. De domeinen waarin een BOA kan worden ingedeeld zijn:
Domein 1: Openbare Ruimte
Domein 2: Milieu, Welzijn en Infrastructuur
Domein 3: Onderwijs
Domein 4: Openbaar Vervoer
Domein 5: Werk, inkomen en zorg
Domein 6: Generieke opsporing.

Per domein zijn er verschillende strafbare feiten opgesomd waarvoor een BOA bevoegd is om tegen op te treden. Dit staat uitvoerig beschreven in de Beleidsregels BOA. Ook staat hierin beschreven of en welke geweldsmiddelen of geweldsbevoegdheid kan worden toegepast.

De opleiding en examinering voor deze domeinen verschilt. De examinering van de Basisbekwaamheid van de BOA’s in alle domeinen wordt gedaan door de Exameninstelling Toezicht en Handhaving (ExTH). Ook de permanente her- en bijscholing (PHB) van domein 1, 2 en 3 wordt door de ExTH geëxamineerd.

Als een BOA geweldsmiddelen heeft toegekend gekregen, dan wordt deze afgetoetst door de Nederlandse Politieacademie.

Back To Top