Skip to content

Exameninstelling Toezicht en Handhaving

De Exameninstelling Toezicht en Handhaving is opgericht op initiatief van de Brancheorganisatie Publieke Veiligheid in samenwerking met de Politieonderwijsraad, Politieacademie, ROC’s, Ministerie van Binnenlandse Zaken, Ministerie van Justitie en Veiligheid en de VNG.  Zij hebben als doel vast te stellen of de BOA over de noodzakelijke kennis en beroepsvaardigheden beschikt om hun werk naar behoren te kunnen uitvoeren.

De ExTH examineert de BOA Basisbekwaamheid voor alle domeinen. Verder examineren zij de PHB van domein 1, 2 en 3 en de DHW in domein 1 en 2.

De examens RTGB worden uitgevoerd door de Nederlandse Politieacademie.

Back To Top