skip to Main Content

Permanente her- en bijscholing domein 1 en 2

De onderdelen van de permanente her- en bijscholing moeten gevolgd moeten worden na het behalen van de Basisbekwaamheid. Er zijn vier phb-examens (twee theoretische examens en twee praktijkexamens) die ook afgetoetst worden door het ExTH.

De volgende 4 modules moeten worden behaald voor de BOA Domein 1 en 2:

  • Wettelijke kaders – Generiek (theorie)
  • Wettelijke kaders – Specifiek (theorie)
  • Sanctionerend optreden (praktijk)
  • Dienstverlening en calamiteiten (praktijk)

Voor de andere domeinen geldt een andere vorm van permanente her- en bijscholing. BOAtrainer.nl biedt verzorgt in ieder geval de trainingen voor PHB van domein 1 en 2.

Back To Top