skip to Main Content

Permanente her- en bijscholing domein 1 en 2

De onderdelen van de permanente her- en bijscholing moeten gevolgd moeten worden na het behalen van de Basisbekwaamheid. Er zijn vier phb-examens (twee theoretische examens en twee praktijkexamens) die ook afgetoetst worden door het ExTH.

De volgende 4 modules moeten worden behaald voor de BOA Domein 1:

 • Wettelijke kaders – Generiek (theorie)
 • Wettelijke kaders – Specifiek (theorie)
 • Sanctionerend optreden (praktijk)
 • Dienstverlening en calamiteiten (praktijk)

Voor Domein 2 is dit:

 1. Wettelijke kaders – Generiek (theorie)
 2. Wettelijke kaders – Specifiek (theorie)
 3. Sanctionerend optreden (praktijk)
 4. a.    Bewust Handhaven
  b.    De-escalerend optreden
  c.    Proces-verbaal van bevindingen
  d.    Verhoor

Voor de andere domeinen geldt een andere vorm van permanente her- en bijscholing. BOAtrainer.nl verzorgt in ieder geval de trainingen voor PHB van domein 1 en 2.

Back To Top