Skip to content

BOA uniform domein 1

De afgelopen jaren is een professionalisering rondom boa’s in gang gezet. Zo is er sprake van permanente her- en bijscholing waarbij niet alleen aandacht is voor rechtskennis maar ook voor sociale vaardigheden, gespreks- en benaderingstechnieken. Binnen deze professionalisering past een eigen herkenbare identiteit voor een boa openbare ruimte. Deze eigen identiteit stelt de boa openbare ruimte in staat om uitdrukking te geven aan zijn eigenstandige taak en hem te onderscheiden van die andere opsporingsambtenaren in de openbare ruimte, zoals de politie. Voor burgers wordt de boa openbare ruimte daarmee duidelijk herkenbaar. Men weet dat men met een opsporingsambtenaar van doen heeft die beschikt over opsporingsbevoegdheden en die kan handhaven.

Een belangrijk onderdeel van de identiteit is een uniform. In de visie Boa in de openbare ruimte heeft de VNG kenbaar gemaakt te willen komen tot een modeluniform. Dit is een richtlijn met de basale visuele uitgangspunten die aan een uniform exclusief voor de boa openbare ruimte worden gesteld. De uitgangspunten, neergelegd in dit model1, bieden gemeenten een handvat voor het vaststellen en vervolgens aanschaffen van een uniform voor de boa openbare ruimte.

De verantwoordelijkheid van de ontwikkeling van het boa-uniform wordt overgelaten aan gemeenten. Gemeenten kunnen – al dan niet in regionale samenwerking – marktpartijen uitnodigen om het boa-uniform te ontwerpen waarbij rekening wordt gehouden met de richtlijnen voor het boa-uniform zoals deze in 2013 zijn opgesteld door de VNG. 

 

Download hier het volledige document:
BEBOA handreiking BOA uniform

Waar het uniform vandaan komt!

Back To Top