Skip to content

BOA Vakdag “Handhaven met Drones” een succes!!

Met succes kijken we terug op de BOA vakdag “Handhaven met Drones”! Deze dag hebben 15 handhavers dit middel onderzocht en ervaren om zelf ook in te zetten voor hun taken in hun werkgebied! De training bestond onder andere uit een toelichting over de wettelijke kaders, toepassingen in de praktijk en uiteraard het zelf vliegen met een drone!

De workshop Handhaven met drones, is speciaal ontwikkeld om BOA’s kennis te laten maken met de mogelijkheden van het inzetten van drones. Een drone kan een welkome aanvulling zijn om in te kunnen zetten bij handhaving binnen een gemeente, waterschap, omgevingsdienst of veiligheidsregio. Om een drone in te kunnen zetten binnen het publieke domein, is het van belang te weten welke (on)mogelijkheden er zijn, maar ook welke wet- en regelgeving hieraan is verbonden.

BOAtrainer.nl, Space53 en Drone Flight Academie werken hierbij samen en ondersteunen, adviseren en trainen handhavingsinstanties bij het inzetten van drones!

Wil je meer weten, volg dan de volgende vakdag “Handhaven met Drones” op 16 september 2021. Klik hier voor mee info!

BOAtrainer

Back To Top