Skip to content

Wat is een BOA?

BOA staat voor buitengewoon opsporingsambtenaar. Dit is een persoon die aangewezen is om geselecteerde strafbare feiten op te sporen. De grondslag van de BOA ligt in het Wetboek van Strafvordering in artikel 142. Hierin staat dat deze persoon een akte van opsporingsbevoegdheid heeft verkregen. Daarin staat waar en voor welke feiten de persoon bevoegd is om op te sporen. De BOA krijgt daarmee ook bevoegdheden om deze strafbare feiten op te sporen, bijvoorbeeld door iemand staande te houden of aan te houden voor dat feit. In de beleidsregels van de BOA staan de verschillende domeinen waar de BOA wordt ingedeeld beschreven. Per domein heeft de BOA opsporingsbevoegdheid voor specifieke strafbare feiten.

Om BOA te worden en te blijven moet een BOA examen doen. Allereerst de BOA Basisbekwaamheid en daarna de jaarlijkse Permanente Her- en Bijscholing. Ook om geweldsbevoegd te worden en te blijven en om geweldsmiddelen te mogen dragen moet er jaarlijks het RTGB-examen gedaan worden.

BOA’s zijn in dienst van een particuliere werkgever of een overheidsinstelling. De functie wordt daarom per werkgever anders ingevuld. Ook het salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden van de BOA verschilt per werkgever.

Een BOA mag bekeuren voor strafbare feiten die de BOA mag opsporen. Een handig middel waar de BOA gebruik van maakt is het feitenboekje.

Ook BOA worden of blijven? Train jezelf met een van onze BOA-trainingen!

 

Back To Top