Skip to content

Steeds meer gemeenten zetten bodycam in!

Veel gemeenten zijn momenteel op zoek naar aanvullende middelen om BOA’s en handhavers beter te beschermen en bewijsmateriaal beter vast te kunnen leggen. Steeds vaker wordt gekozen voor de inzet van een bodycam. De bodycam kan een preventieve werking hebben, en tevens bijdragen aan gerichte bewijslast of opsporing.

De bodycam is een extra middel voor de handhavers om, in situaties die uit de hand dreigen te lopen, zo snel mogelijk te kunnen de-escaleren en om het gevoel van veiligheid bij handhavers te verhogen. Naar verwachting zal het zichtbaar dragen van de bodycam een preventieve werking hebben waarmee ongewenst gedrag van alle betrokken partijen kan worden voorkomen.

Corona

Zeker tijdens de huidige corona-maatregelen is het inzetten van bodycams een middel om niet direct bij een strafbaar feit door te pakken, maar op een later moment een eventuele verdachte op te sporen, danwel buiten heterdaad aan te houden en daarbij de gezondheid- en besmettingsrisico’s te beperken.

Tevens kunnen beelden van de bodycam als aanvullend bewijs dienen in conflictsituaties.

Bodycam training van BOAtrainer

De inzet van bodycams kan niet zomaar. Tijdens onze trainingen zetten wij in op communicatieve vaardigheden, juridische achtergrond en het doel van inzet van de bodycam. Wij zijn opleidingspartner van ZEPCAM  en verzorgen de training voor het gebruik van de bodycam in heel Nederland.

Wij zien dat veel mensen denken dat het niet zo moeilijk is een bodycam aan te zetten als dat nodig is. De praktijk leert ons dat juist in dit soort stressvolle situaties de communicatieve vaardigheden en ervaring in het gebruik van een bodycam van groot belang zijn. Deze vaardigheden worden getraind en ook tijdens onze RTGB-trainingen onderhouden.  Er moet daarnasat o.a. worden voldaan aan de AVG-eisen, en er moet een Data Protection Impact Assesment (DPIA) opgesteld worden. BOAtrainer kan ondersteuning bieden om een goede inzet van de bodycam te waarborgen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van onze bodycam training, of wilt u een training aanvragen? Neem gerust contact op, wij denken graag met u mee!

BOAtrainer

Back To Top