Skip to content

BOA Coaching

Heeft u als boa, team of leidinggevende behoefte aan persoonlijke begeleiding? BOArainer.nl zet een ervaren BOAcoach in op elke mogelijke locatie in Nederland om BOA’s en teams toezicht en handhaving te ondersteunen en coachen. De coaches kunnen na een intake en plan van aanpak met concrete leerdoelen o.a. inzetten op:

  • Houding en gedrag
  • Veilig werken op straat
  • Communicatie met burgers (waaronder uitschrijven combibon)
  • Communicatie met en tussen directe collega’s (waaronder portofoongebruik)
  • Parate kennis van boa-bevoegdheden
  • Administratieve afhandeling
  • Effectief leidinggeven aan boa’s

Tijdens de coaching op straat kan er ook, in overleg met boa en/of leidinggevende, gebruik gemaakt worden van trainingsacteurs, welke in een gecontroleerde omgeving ingezet worden om de afgesproken leerdoelen te behalen.

Back To Top