Skip to content

Combibon

De BOA moet voor het Examen BOA Basisbekwaamheid twee onderdelen voldoende behalen. Het eerste examen is de Rechts- en Wetskennis. De tweede is Gespreks- en benaderingstechnieken. Bij dit tweede examen moet een combibon ingevuld worden.

Ook bij het PHB-examen Sanctionerend optreden moet een combibon volledig worden ingevuld.

De examens worden afgenomen door de ExTH.

Per 1 januari 2019 is een nieuwe combibon van kracht. Onderstaand de afbeeldingen van deze nieuwe combibon.

Back To Top