skip to Main Content

BOA EHBO training

De BOA is elke dag op straat en kan daarom snel ter plaatse zijn bij een ongeval of onwel wording op straat. De EHBO training voor BOA’s is daarom zeer sterk aan te bevelen, zodat je weet wat je moet doen op straat om Eerste Hulp te verlenen. BOAtrainer heeft samen met gecertificeerde EHBO-trainers een training ontwikkeld specifiek voor BOA’s.

Duur van de training

Deze training is opgebouwd met een online voorbereidingstraining (4 uur) en een klassikale praktijktraining (4 uur). De online voorbereidingstraining van het Rode Kruis moet voorafgaand aan de praktijktraining met goed gevolg worden afgerond.

Inhoud van de training

Je leert tijdens deze cursus een slachtoffer in veiligheid te brengen, de toestand te beoordelen, de hulpdiensten alarmeren en EHBO te verlenen bij:

  • Hartstilstand: Reanimatie en gebruik Automatische Externe Defibrillator (AED)
  • Bewusteloosheid, verslikking
  • Brandwond, huidwond, bloeding
  • Vergiftiging
  • Letsel aan botten, spieren en gewrichten

De BOA krijgt gedurende de periode van één jaar onbeperkt toegang tot de online module via het Rode Kruis (ingangsdatum is de besteldatum) 

Trainingslocatie

De praktijktraining kan worden verzorgd op elke locatie in Nederland. Wanneer er geen geschikte locatie beschikbaar kan er gebruik gemaakt worden van onze trainingslocaties.

Groepsgrootte

De training wordt verzorgd aan een groep ter grootte van maximaal 20 personen.

Het BOAtrainer-team

BOAtrainer.nl werkt samen met zeer ervaren, gecertificeerde trainers op het gebied van EHBO, AED en bedrijfshulpverlening. Tijdens de trainingen zullen deze trainers met praktijkgerichte casussen werken om nog beter aan te sluiten bij de dagelijkse praktijk van de BOA.

Certificaat

Bij goed gevolg van de training krijg je een Bewijs van deelname (dit is tevens het toegangsbewijs tot de klassikale praktijktraining)

Back To Top