Skip to content

Gespreks- en benaderingstechnieken

BOAtrainer.nl heeft een praktijktraining ontwikkeld waarbij alle examenonderdelen aan bod komen. Wij maken tijdens de training gebruik van een trainingsacteur en gebruiken een online trainingsomgeving waar studenten op kunnen inloggen om alle informatie in te zien en het praktijkexamen met goed gevolg af te leggen.

Back To Top