skip to Main Content

Gespreks- en benaderingstechnieken

Het examen BOA Basisbekwaamheid bestaat uit twee onderdelen, namelijk het theorie-examen Rechtskennis en het praktijkexamen Gespreks- en Benaderingstechnieken.

Het praktijkexamen Gespreks- en Benaderingstechnieken bestaat uit het volledig uitschrijven van een combibon (bekeuring) aan de hand van een casus.

Duur van de training

Deze training bestaat uit 2 praktijkdagen en een online trainingsmodule.

Inhoud en onderdelen

Tijdens deze training zullen de volgende onderdelen aan bod komen:

  • De exameneisen
  • De examencasussen
  • Het bekeuringsgesprek
  • De combibon

Online

Klassikaal

BOAtrainer kan deze training op locatie verzorgen.

Locatie

De training kan in company worden verzorgd op elke locatie in Nederland. Bij onze open inschrijving wordt er gebruik gemaakt worden van één van onze trainingslocaties.

Groepsgrootte

De training wordt verzorgd aan een groep ter grootte van maximaal 15 personen.

Examinering

U doet examen bij de Exameninstelling Toezicht en Handhaving. Bij voldoende resultaat krijg u een deelcertificaat of het BOA-getuigschrift wanneer u ook het onderdeel Rechtskennis heeft behaald.

Het BOAtrainer-team

BOAtrainer.nl zet zeer ervaren, gecertificeerde trainers in. De trainers zijn zelf BOA of direct betrokken bij het werkveld van de BOA. Tijdens de trainingen zullen deze trainers gebruik maken van een trainingsacteur om u nog beter voor te bereiden op het examen.

Back To Top