Skip to content

Aanpak ondermijning: Herken ID-fraude

De BOA zal in zijn of haar functie in veel gevallen de identiteit van een persoon moeten vaststellen aan de hand van een identiteitsdocument. Bijvoorbeeld  bij het begaan van een overtreding, horecacontrole of de maatregelen rondom covid-19. Daarom hebben wij speciaal hiervoor een BOA-vakdag ontwikkeld met zeer ervaren Experts.

In alle ID documenten zijn echtheidskenmerken aangebracht, die bij dat specifieke document behoren en die als doel hebben om de authenticiteit van het document te waarborgen en aan te tonen.  Wanneer men bekend is met de echtheidskenmerken die bij het specifieke document behoren dan kan men het document hierop controleren en vast stellen of het een echt, vals of vervalst document betreft.

Tegenwoordig kan de vervalser vaak beschikken over moderne grafische- en kopieertechnieken waardoor het steeds lastiger wordt om echt van vals of vervalst te onderscheiden, zeker wanneer men niet de juiste kennis heeft om de echtheidskenmerken, die in of op de documenten zijn  aangebracht, naar behoren te controleren. Het niet onderkennen van valse of vervalste documenten komt de taak van de BOA niet ten goede en komt niet professioneel over. Het is dan ook van groot belang dat BOA’s kennis hebben van de echtheidskenmerken die in ID documenten zijn aangebracht en hoe deze te controleren.

Samenwerking met Echtheidskenmerken.nl

BOAtrainer.nl werkt samen met de experts en documentdeskundigen van VERIDOC Echtheidskenmerken.nl. Deze experts hebben jarenlange ervaring in binnen- en buitenland en hebben de beschikking over heel veel informatie, voorbeelden en procedures waar de BOA veel aan kan hebben in de dagelijkse praktijk.

Wij bieden daarom in een samenwerking de volgende modules:

  1. Klassikale praktijkgerichte training
  2. Toegang tot de website Echtheidskenmerken.nl
  3. E-learning “Check Echtheidskenmerken First”

Klassikale training

De klassikale training wordt verzorgd door een documentdeskundige met jarenlange ervaring bij de overheid op het gebied van het bestrijden van document en identiteitsfraude in samenwerking met BOAtrainer. Deze training heeft de duur van 1 dag.

Tijdens deze training komen de volgende zaken aan bod:

  • Geldige Identiteitsdocumenten volgens de WID
  • Herkennen van echtheidskenmerken
  • Vergelijking van persoonskenmerken
  • Voorbeelden van Falsificaten

Volledige Toegang tot de website Echtheidskenmerken

De website www.echtheidskenmerken.nl is een uitstekende tool om deze kennis op te doen en als naslagwerk te gebruiken, na het volgen van de trainingDe module “Frontoffice” is hiervoor uitermate geschikt. Deze website is altijd up-to-date. Bij het verschijnen van nieuwe ID documenten zullen deze snel na de uitgifte van het eerste document op de website worden geplaatst. Tevens bevat de website de module “Docu Check” waarmee de MRZ (Machine Readable Zone) van alle Nederlandse en buitenlandse identiteitsdocumenten semi-automatisch gecontroleerd kan worden. Tevens worden, indien nodig Alerts opgenomen en wordt men op de hoogte gehouden middels van het actuele Fraudenieuws.

Check hier de demo van de website:

https://www.echtheidskenmerken.nl/overzicht-informatie-echtheidskenmerken-nl/

E-learning: "Check Echtheidskenmerken First"

Onderdeel van  de website is een e-learning cursus, bestaande uit 10 modules, waarin de eerstelijns echtheidskenmerken en een aantal tweedelijns echtheidskenmerken die in de Nederlandse identiteitsdocumenten, zoals paspoorten, Identiteitskaarten, Vreemdelingendocumenten en Rijbewijzen voorkomen en hoe deze te controleren.

De website e-learning is gebruikers vriendelijk, mede door de wijze waarop de echtheidskenmerken in beeld zijn gebracht middels haarscherpe en duidelijke foto’s en video’s.

Bekijk hier de promo-video:

https://youtu.be/FfwALKYX4xs

Kosten

Klassikale praktijkgerichte training: 175 euro per persoon (introductieprijs)

Volledige Toegang tot het Frontoffice van de website: 175 euro per jaar voor een organisatie c.q locatie
(ons advies is na het volgen van de klassikale training of met goed gevolg afleggen van de eindtoets in de e-learning, een abonnement af te sluiten)

E-learning: 125 euro per persoon voor 1 maand

Back To Top