Skip to content

HTV Postinitieel - De opleiding voor beginnende professionals

Gemeentes kampen met een structureel tekort aan gekwalificeerde handhavers waarbij de studenten die net uit de HTV opleiding komen het lastig vinden om aan te sluiten bij het reguliere handhavingsteam. Daarom heeft BOAtrainer.nl besloten om het “HTV POSTINITIEEL” op te zetten. Ervaren trainers, praktijkgerichte trainingen, een veilige leeromgeving en de trainingen die voor BOA’s en door BOA’s worden verzorgd zorgen voor een mooie opstap richting de praktijk. 

Duur van de training

De opleiding vindt plaats in een periode van 20 weken. De deelnemers zullen 1 dag per week onze opleiding volgen (muv schoolvakanties) en de rest van de werkuren op de eigen werklocatie.

Data

De opleiding start op 23 september 2024 in ons trainingscentrum in Utrecht.

Inhoud van de training

Download hier de volledige beschrijving:

Kosten

De kosten voor de opleiding HTV Postinitieel zijn 5.950 euro exclusief BTW per persoon.

Trainingslocatie

De praktijktraining wordt verzorgd in ons trainingscentrum te Utrecht. Hier beschikken we over sportzalen, een praktijkstraat, buitenruimte en een theorie-leslokaal.

Groepsgrootte

De training wordt aan een groep ter grootte van maximaal 15 personen. Hiervoor zullen in de basis twee hoofddocenten en diverse gastdocenten worden ingezet, zodat er praktijkgericht getraind kan worden met diverse casuïstiek.

Het BOAtrainer-team

Wij beschikken over een groot team van gecertificeerde en ervaren BOAtrainers. De trainingen worden verzorgd door een trainer conform de landelijke richtlijnen en wetgeving in overeenstemming met de opdrachtgever. De BOAtrainer weet goed wat het werk van de BOA inhoudt, omdat deze zelf ook BOA is. Het team van BOAtrainers bestaat uit ervaren docenten, met een achtergrond als BOA, Politie, Defensie en/of Koninklijke Marechaussee. Docenten kunnen afhankelijk van hun specifiek ervaring worden ingezet bij de training.

Certificaat

Bij goed gevolg van de training krijg je een certificaat van deelname per onderdeel een diploma HTV Postinitieel na afronding van het gehele opleidingstraject.

Back To Top