Skip to content

Jeugdboa’s Culemborg gaan bodycam dragen!

  • BOAtrainer
  • Bodycam
De gemeente Culemborg start een pilot met bodycams voor de jeugdboa’s. Zij dragen vanaf 12 november een bodycam op hun uniform. Met deze kleine draagbare camera kunnen de jeugdboa’s opnames maken tijdens hun werk bij incidenten.

Burgemeester Gerdo van Grootheest: “Onze jeugdboa’s hebben een belangrijke rol op straat bij het contact met jongeren en het ingrijpen bij overlast. Zij moeten hun werk veilig kunnen doen. De bodycam zetten zij in wanneer dat nodig is. Met deze pilot gaan wij ontdekken hoe dat in de praktijk werkt.”

De bodycam

De bodycam zit zichtbaar vast aan het uniform van de jeugdboa. Het registreert de gebeurtenissen van een jeugdboa tijdens haar of zijn werk. De camera mag alleen aangezet worden in de openbare ruimte of –gebouwen bij situaties die (dreigen te) escaleren. Van te voren, indien het mogelijk is, kondigt de boa aan dat de camera wordt aangezet. De ervaringen van andere gemeenten geven aan dat het dragen van een bodycam een positief effect heeft op het gedrag van omstanders. Het gebruik van de bodycam is vastgelegd in een protocol op basis van de wet- en regelgeving op het gebied van privacy.

Training bodycam

De jeugdboa’s zijn opgeleid door de trainers van BOAtrainer.nl en weten hoe de bodycam werkt, welke richtlijnen er gelden en wat zij moeten doen na het gebruik van de bodycam. Er is tijdens de training in rollenspellen getraind hoe de camera aangezet wordt in een dreigende situatie. Ook zijn de jeugdboa’s getraind in het de-escaleren door middel van de juiste houding en communicatie.

Jeugdboa’s

De jeugdboa’s onderhouden contact met jongeren op straat. Zij handelen vanuit de leefwereld van jongeren om zo overlast tegen te gaan. Jongeren worden door de boa’s aangesproken op hun gedrag, verwezen naar de speciale hangplekken in de stad of naar hulpverlening bij problemen thuis of op school en zij treden op bij incidenten. Zo verbeteren we samen de leefbaarheid op straat voor onze inwoners. De jeugdboa’s hebben samen met speciale jeugdagenten en jongerenwerkers een belangrijke rol voor de Culemborgse jongeren.

BOAtrainer

Back To Top