Skip to content

Nieuwe BOAtrainingen 2021

BOAtrainer.nl zet zich elke dag in voor de BOA in Nederland. Ook dit jaar zullen we ons blijven inzetten voor het BOA-vak! 

De afgelopen maanden hebben we daarom een aantal nieuwe trainingen ontwikkeld en een aantal trainingen doorontwikkeld.

Integrale BOA vaardigheidstraining (RTGB)

Omdat RTGB vaak een wettelijke eis is, wordt er vaak examengericht getraind. Wij zijn van mening dat het veel praktijkgerichter kan en moet om optimaal getraind te werken als BOA! Wij combineren RTGB met het gebruik van andere middelen zoals bodycam, portofoon en trainen echt praktijkgericht. Bekijk onze volledige beschrijving van deze training in de brochure!

Toezicht en handhaving op het water

Er zijn veel BOA’s die handhaven op en/of rond het water! Uiteraard vergt dit extra expertise als het gaat om veilig werken, hulpverlening en handhaven. Tijdens de praktijkgerichte opleiding worden BOA’s op al deze thema’s extra getraind!

Toezichthouder Drank- en Horecawet

BOAtrainer.nl verzorgt nu ook de complete opleiding DHW, die u per onderdeel kunt afnemen en afronden. U leert alles wat u moet weten om het DHW-examen snel te behalen. Wij gebruiken daarvoor onder andere heel veel verschillende oefenvragen en er is een docent beschikbaar voor snelle feedback per e-mail.

Aanpak van illegale kansspelen door BOA’s domein 1

Deze training is gericht op de aanpak van ondermijning, thema illegale kansspelen. De gemeente speelt een grote rol in de aanpak van ondermijning, en illegaal gokken speelt hierbij in veel gevallen een grote rol. Voor gemeentelijke handhavers zijn er ook mogelijkheden om het illegale aanbod van kansspelen aan te pakken of in beeld te brengen. 

BOAtrainers

Deze trainingen zullen worden verzorgd door onze BOAtrainers die zeer ervaren en betrokken zijn bij het werk van de BOA.

Uiteraard verzorgen we veel andere trainingen komend jaar ook aan BOA’s in heel NL. We trainen BOA’s onder andere op het gebied van Basisbekwaamheid, PHB, RTGB, Bike, Portofoon en EHBO! Daarnaast leiden we ook senioren en coördinatoren op conform de huidige ontwikkelingen!

BOAtrainer

Back To Top