Skip to content

Omgaan met jeugdgroepen

In samenwerking met Straatcontact.nl verzorgen wij voor uw boa’s de training: omgaan met jeugdgroepen.

Kijk voor meer informatie op: Straatcontact.nl

Straatcontact.nl maakt trainingen op maat. Straatcontact heeft geen vaste pakketten en gebruikt de ‘input en wensen’ vanuit de opdrachtgever. Ze werken graag met praktijkvoorbeelden vanuit het eigen werkgebied. Ze besteden hier dan ook veel aandacht en tijd aan.
Diverse gesprekken met leidinggevenden en de werkvloer leiden tot een herkenbare training die aansluit bij de behoefte van de cursisten. Het doel is om het kennispeil en de motivatie een impuls te geven.

De theorie

Straatcontact.nl gebruikt de theorie van de straat. De jeugd is onze inspiratie en als we de ‘taal van de straat’ goed vertalen kunnen we gebruik maken van deze aspecten in het contact of de aanpak. Al vaak is gebleken dat onze trainingen een nieuwe inzicht en nieuwe energie geven bij de deelnemers.
De theorie die ze gebruiken is op alle jeugdgroepen toepasbaar. Er kan zelf worden doorgebouwd naar het contact met andere moeilijke doelgroepen. Onze theorie is snel, praktisch en bruikbaar en beschreven in ons boekje: ‘straatcultuur’, effectieve aanpak van jeugdgroepen. Uiteindelijk leren we de cursisten om het straatgedrag te herkennen. Hierbij maken we gebruik van een door ons ontwikkelde tool. Hierbij staan de volgende woorden centraal:
– SCAN
– SPEL
– FUN

Doormiddel van deze scan-spel-fun® tool maken we inzichtelijk wat er gebeurd binnen een jeugdgroep. Als de cursist het gedrag van jongeren kan doorzien dan kun je hier handig gebruik van maken.

Ze brengen vervolgens het groepsdynamische proces van de jeugdgroepen in beeld. Deze groepsdynamische werking brengen we in beeld met het plusminmee® schema. Dit geeft een goed beeld van de jeugdgroep waar we in het contact rekening mee kunnen houden. Tevens is het een goede basis voor de uitvoering van de methodiek in de aanpak van jeugdgroepen. Het beeld wordt gebruikt in de training en kan direct gebruikt worden in de praktijk.

Back To Top