Skip to content

Personal BOAtraining

Vakmanschap en persoonlijke groei voor BOA’s ​en hun leidinggevenden, zijn zaken waar BOAtrainer.nl zich voor zal blijven inzetten.

​Vanwege maatschappelijke veranderingen en een toenemende mate van vraag naar bekwame, goed opgeleide en professionele BOA’s, wordt er van de BOA anno 2023 veel verwacht. Competenties die bevorderlijk zijn voor de ontwikkeling en persoonlijke groei van de BOA zijn niet vanzelfsprekend te vinden, laat staan te ontwikkelen. Deze wellicht verborgen of onvoldoende ontwikkelde competenties kunnen middels een personal BOAtraining zichtbaar worden en verder ontwikkeld worden. Dit om jou een nog betere BOA (leidinggevende) te maken!

Wat is Personal BOAtraining?

De Personal BOAtrainer zal inzicht geven in jouw kernkwaliteiten, persoonlijke uitdagingen en optreden op straat en omgang binnen jouw team. Dit traject zal starten met een persoonlijk kennismakingsgesprek en intake waar verwachtingen, planning en doelen worden besproken. Na deze kennismaking worden er gezamenlijke diensten gepland en zal de BOAtrainer samen met de deelnemer mee gaan tijdens de dagelijkse werkzaamheden. De personal BOAtrainer zal een persoonlijk eindgesprek en een eindverslag met bevindingen delen en toelichten. Dit traject is geschikt voor zowel de BOA, als de leidinggevende BOA.

Test voor de BOA of de leidinggevende BOA

Persoonlijkheidstest
Om jouw persoonlijkheid in kaart te brengen, wordt er gebruik gemaakt van de NEO-vragenlijst. Dit betreft een psychologisch instrument en is één van de meest onderzochte en gebruikte instrumenten ter wereld! Dit succes is te danken aan de populariteit van het Big Five-model voor de beschrijving van de persoonlijkheid, maar zeker ook aan de zeer goede psychometrische kwaliteit van de NEO en het grote gebruiksgemak (Hogrefe, 2014). 

Intelligentietest
Om jouw intelligentie in kaart te brengen, wordt er gebruik gemaakt van een IST-vragenlijst. Dit betreft een complete en veelzijdig inzetbare intelligentietest voor jongeren en volwassenen die zowel persoonlijk als groepsgewijs afgenomen kan worden. Hij geeft een algemene intelligentiescore en zes onderliggende scores (Hogrefe, 2010). 

Leiderschapsrapport
Na het maken van een uitgebreide persoonlijkheidstest (NEO-PI-3) kan een uitgebreid leiderschapsrapport opgemaakt worden.

Dit rapport geeft inzicht in hoe jouw persoonlijkheid kan helpen of kan hinderen bij het ontwikkelen van bepaalde leiderschapscompetenties. Het verkent jouw interesse in leiderschap, de leiderschapsstijl die het beste aansluit bij jouw persoonlijkheid, en hoe aspecten van uw natuurlijke stijl een positieve dan wel negatieve invloed kunnen hebben op jouw effectiviteit als leider in het algemeen en op specifieke leiderschapstaken. 

In het rapport wordt het Primary Colours Leiderschapsmodel (Pendleton & Furnham, 2012) gebruikt om jouw persoonlijkheid te begrijpen vanuit een leiderschapsperspectief. Na het verkrijgen van het leiderschapsrapport krijg je (eindelijk) inzichtelijk wat in jou typeert als leidinggevende, wat jouw kracht is en welke uitdagingen er voor jou liggen op het gebied van leidinggeven.

BOAtrainers

BOAtrainer.nl zet ervaren vakspecialisten in, waaronder bijvoorbeeld een Arbeid&Organisatie Psycholoog, Integraal Veiligheidskundigen en een AALO Fitnessdocent en Circuittrainer. Tevens hebben onze BOAtrainers een beroepsmatige achtergrond als ervaren BOA, Coördinator en/of Teammanager Handhaving & Toezicht. De psycholoog van BOAtrainer is aangesloten bij de NBTP (Nederlandse Beroepsvereniging Toegepast Psychologen) en heeft een samenwerkingsovereenkomst met internationale uitgeverij: Hogrefe B.V. Hierdoor ben je verzekerd van wetenschappelijk onderbouwde assessments, integer handelen en echt beroepsmatig toegesneden coaching. Individuele- of groepscoaching trajecten stemmen wij graag af met de opdrachtgever. Ontwikkelbehoeften en hulpvragen kunnen namelijk zeer uiteenlopend zijn en verdienen daarom maatwerk! 

Pakketten

Pakket BOA Basis
 • Persoonlijkheidstest
 • Intelligentietest

 

 • Persoonlijke kennismaking en intake
 • 2 dagdelen Personal BOAtraining op straat
 • Eindgesprek en eindverslag
Pakket BOA Pro
 • Uitgebreide persoonlijkheidstest
 • Intelligentietest

 

 • Persoonlijke kennismaking en intake
 • 4 dagdelen Personal BOAtraining op straat
 • Eindgesprek en eindverslag
Pakket Operationeel Leidinggevende
 • Uitgebreide persoonlijkheidstest
 • Intelligentietest
 • Leiderschapsrapport

 

 • Persoonlijke kennismaking en intake
 • 4 dagdelen Personal BOAtraining on the job
 • Eindgesprek en eindverslag
Back To Top