skip to Main Content

Dienstverlening & Calamiteiten

In de module Dienstverlening en Calamiteiten moet de kandidaat laten zien dat hij over de vereiste beroepscompetenties beschikt en wordt het rapporteren na een surveillance beoordeeld.
In een contextrijke omgeving worden beide kandidaten geconfronteerd met situaties uit de beroepspraktijk gespeeld door een trainingsacteur.

Het examen wordt afgelegd met een collega. Bij elke casus moet een van beiden het initiatief nemen en een rapportage maken. Het incident moet in goede samenwerking worden afgehandeld en onderling moet worden afgesproken wie wat doet.

BOAtrainer.nl bereid je in deze training voor op het praktijkexamen Dienstverlening en Calamiteiten. Wij bieden een online en compleet studieboek zodat de BOA de vereiste competenties beheerst en dit examen gaat behalen.

Duur van de training

Deze training bestaat uit 2 klassikale lesdagen en een online studieboek en ongeveer 10 uur aan voorbereidingstijd en zelfstudie.

Inhoud en onderdelen

Het studieboek voor deze module is volledig digitaal. Je kan bijhouden welke lesstof je al hebt gevolgd, de hoofdstukken zijn logisch opgebouwd en het studieboek bevat alle informatie die jij als BOA moet (gaan) beheersen. Eventuele wijzigingen in wetsartikelen of exameneisen worden zo snel mogelijk verwerkt, zodat de theorie up-to-date blijft.

 

De onderdelen die worden behandeld in de klassikale praktijktraining zijn:

  • De exameneisen
  • De examencasussen
  • Rapportage

Online

Klassikaal

BOAtrainer kan deze training op locatie verzorgen. Dat kan zowel incompany als via open inschrijving

Locatie

De training kan in company worden verzorgd op elke locatie in Nederland. Bij onze open inschrijving wordt er gebruik gemaakt worden van één van onze trainingslocaties.

Groepsgrootte

De training wordt verzorgd aan een groep ter grootte van maximaal 10 personen.

Trainingsdata

De training wordt verzorgd op 28 oktober en 2 november 2021 in Utrecht.

Examinering

U doet examen bij de Exameninstelling Toezicht en Handhaving. Bij voldoende resultaat krijg u een certificaat.

Het BOAtrainer-team

BOAtrainer.nl zet zeer ervaren, gecertificeerde trainers in. De trainers zijn zelf BOA of direct betrokken bij het werkveld van de BOA. Tijdens de trainingen zullen deze trainers gebruik maken van een trainingsacteur om u nog beter voor te bereiden op het examen.

Back To Top