Skip to content

BOA Portofoon training

Een portofoon is een cruciaal middel voor de BOA. Om effectief gebruik te maken van een portofoon is een training noodzakelijk. BOAtrainer.nl geeft tijdens de portofoontraining uitleg over de werking van een C2000-portofoon en de manier van communiceren door een portofoon in het dagelijkse werk op straat.

Duur van de training

Deze training bestaat uit 1 dagdeel theorie en 1 dagdeel praktijk.

Inhoud van de training

De theorie-training bestaat uit een online trainingsmodule en een klassikale training met onder andere:

  • Uitleg C2000
  • Technische uitleg van de portofoon
  • Het landelijk roepnummerplan
  • Etherdiscipline
  • het NATO-alfabet
  • Schakelen
  • Statussen
  • Communiceren met de meldkamer
  • Veelgebruikte vaktermen
  • Handelen in een noodsituatie.

De praktijktraining bestaat uit een training in het werkgebied waarbij alle aangeleerde zaken worden getraind. Deze training wordt gecoördineerd door onze trainers en bevat diverse opdrachten om daadwerkelijk de portofoon te gebruiken. Bij deze praktijktraining kunnen wij onze trainingsportofoons met mobiele meldkamer inzetten.

Training met trainingsportofoons voor BOA’s


BOAtrainer.nl beschikt over trainingsportofoons en een trainingsmeldtafel van het merk Sepura. Een gecertificeerde instructeur geeft tijdens de portofoontraining uitleg over de werking van een C2000-portofoon, de richtlijnen C2000 en de manier van communiceren door een portofoon in het dagelijkse werk op straat. Door het daadwerkelijk gebruiken van portofoons in een praktijksituatie leer je jouw portofoon echt goed kennen!

Gratis online introductie

Je kunt online alvast een gratis introductie volgen, ter voorbereiding op de Portofoontraining.

Portofoon praktijktraining

Trainingslocatie

De praktijktraining kan worden verzorgd op elke locatie in Nederland. Wanneer er geen geschikte locatie beschikbaar kan er gebruik gemaakt worden van onze trainingslocaties.

Groepsgrootte

De training wordt verzorgd aan een groep ter grootte van maximaal 10 personen.

Kosten per persoon

De training kost 495 euro exclusief BTW per persoon. Neem voor in company trainingen contact met ons op.

Certificaat

Bij goed gevolg van de training krijg je een certificaat van deelname.

Het BOAtrainer-team

BOAtrainer.nl zet zeer ervaren, gecertificeerde Kerninstructeurs in. De trainers zijn zelf BOA of direct betrokken bij het werkveld van de BOA. Tijdens de trainingen zullen deze trainers en trainingsacteurs met praktijkgerichte casussen werken om nog beter aan te sluiten bij de dagelijkse praktijk van de BOA.

Back To Top