Skip to content

Proces Verbaal Schrijven

Een BOA is opsporingsambtenaar en moet van alle ambtshandelingen een ambtsedig proces-verbaal opmaken. De geaccrediteerde training Proces-Verbaal Schrijven leert jou hoe je een gedegen Proces-Verbaal opmaakt, zodat er opvolging door het OM en/of rechter kan plaatsvinden.

Proces-Verbaal is afkomstig uit het Frans (Procès-Verbal). Het betekent: Ambtshalve opgemaakt verslag. Verbaliseren is ook uit het Frans afkomstig en betekent: bekeuren. Deze training wordt verzorgd door zeer ervaren trainers, zelf ook BOA’s, die per persoon al minimaal 15 jaar ervaring hebben op strategisch, tactisch, en operationeel niveau.

Duur van de training

Deze training is opgebouwd met een klassikale praktijkgerichte training van 2 lesdagen verspreid over een periode van ongeveer 2 weken (1 lesdag per week), een online lesmodule en tussentijdse opdrachten en begeleiding. De totale studiebelasting is 24 uur, waarvan 16 uur contacttijd is en 8 uur voor het maken van de (eind)opdrachten en studietijd is.

Data

De basistraining wordt verzorgd in ons trainingscentrum in Utrecht op 3, 10 juni 2024 of een datum naar keuze bij in company.

Inhoud van de training

De training bestaat uit de volgende onderwerpen:

  • Het opstellen van een juridisch goed ontvankelijk proces-verbaal
  • Wettelijke eisen aan een proces-verbaal
  • Opbouw van een proces-verbaal
  • Gebruik van de redenen van wetenschap: de 7 gouden W’s, zintuigelijke waarnemingen en relevante waarnemingen in relatie tot de bestanddelen van het strafbare feit • Gebruik van bijlagen en pv van bevindingen
  • De beoordelingscriteria van het Openbaar Ministerie
  • Oefenen opmaken proces-verbaal op basis van voor de deelnemers relevante wetgeving
  • Bespreking gemaakte processen-verbaal

Kosten

De kosten voor de geaccrediteerde functiegerichte opleiding Proces-Verbaal schrijven zijn 775 euro exclusief BTW per persoon. Kosten voor een certificaat van ExTH zijn 65 euro per persoon.

Trainingslocatie

De training kan worden verzorgd op elke locatie in Nederland. Ook wordt er periodiek een open inschrijving verzorgd op onze trainingslocatie te Utrecht.

Groepsgrootte

De training wordt aan een groep ter grootte van maximaal 15 personen. Hiervoor zal in de basis een BOAtrainer worden ingezet.

Accreditatie door Exameninstelling Toezicht en Handhaving (ExTH)

BOAtrainer.nl is geaccrediteerd als opleider door ExTH voor deze opleiding. Hierdoor levert het volgen van deze opleiding ook een certificaat van ExTH op en kan deze als PHB-module worden ingezet voor de verlenging van de BOA-akte.

Het BOAtrainer-team

BOAtrainer.nl zet zeer ervaren, gecertificeerde trainers in. De trainers zijn zelf BOA of direct betrokken bij het werkveld van de BOA. Tijdens deze training zal 1 van de hoofddocenten alle lesdagen begeleiden en zullen diverse BOAexperts als gastdocent spreken.

Certificaat

Bij goed gevolg van de training krijg je een certificaat van deelname van BOAtrainer.nl en een getuigschrift van de Exameninstelling Toezicht en Handhaving (ExTH).

Back To Top