skip to Main Content

RTGB- training voor BOA’s

RTGB of IBT is een verplichte training voor BOA’s die bevoegd zijn geweld te gebruiken, een veiligheidsfouillering toe te passen en/of geweldsmiddelen als handboeien, wapenstok of pepperspray te gebruiken. Volgens de Regeling Toetsing Geweldsbeheersing (RTGB) moeten BOA’s met deze geweldsbevoegdheid en geweldsmiddelen jaarlijks afgetoetst worden door de Nederlandse Politieacademie. BOAtrainer.nl verzorgt praktijkgerichte RTGB-lessen om het praktijkexamen en theorie-examen met goed gevolg af te leggen en daarnaast om deze bevoegdheid op straat goed te kunnen toepassen.

Training Praktijk RTGB – IBT

De praktijklessen kunnen worden verzorgd op elke locatie in Nederland. Wanneer er geen geschikte locatie beschikbaar is kan BOAtrainer.nl gebruik maken van diverse trainingslocaties. In de meeste trainingen wordt gebruikt gemaakt van goedgekeurde sportzalen om blessures te beperken. In overleg kunnen ook trainingen verzorgd worden op de openbare weg.

Het BOAtrainer-team

Wij beschikken over een groot team van gecertificeerde en ervaren RTGB-trainers. De trainingen worden verzorgd door een trainer conform de landelijke richtlijn. De BOAtrainer weet goed wat het werk van de BOA inhoudt, omdat deze zelf ook BOA is en heeft periodiek contact met de examinatoren en (direct) toezichthouder van de BOA om steeds de laatste afspraken en procedures te volgen. Het team van BOAtrainers bestaat uit ervaren docenten, met een achtergrond als BOA, Politie, Defensie en/of Koninklijke Marechaussee. Docenten kunnen afhankelijk van hun specifiek ervaring worden ingezet bij de training.

Online RTGB Training

In de online leeromgeving wordt de BOA optimaal voorbereid op het examen. Deze online training is op elke moment van de dag te benaderen. Het volgen van de gehele online module kost ongeveer 4 uur. Door gebruik te maken van deze online module wordt de examenstof sneller en makkelijker aangeleerd.

Geweldsbevoegdheid voor de BOA

In de Regeling Toetsing Geweldsbeheersing BOA’s (RTGB) zijn de richtlijnen vastgelegd en de BOA zal beoefend en bekwaam moeten zijn om uiteindelijk de geweldsbevoegdheid of –middelen te mogen gebruiken. Uiteraard zal deze geweldsbevoegdheid op de akte van beëdiging vermeldt moeten staan. Deze bekwaamheid wordt afgetoetst door de Nederlandse Politieacademie.

Examen RTGB

De BOA met geweldsbevoegdheid en/of -middelen moet jaarlijks examen afleggen op twee onderdelen:
1. de toets geweldsbeheersing, en
2. de toets aanhoudings- en zelfverdedigingsvaardigheden.

De training RTGB is gericht op bovenstaande toetsvormen en bestaat daarom uit een theoretisch en een praktisch deel. Deze delen zullen tijdens de lessen zoveel mogelijk in elkaar overlopen. Wij bieden een complete training waarbij alle eisen worden getraind. Deze training is praktijkgericht op het veilig (samen)werken met geweldsmiddelen en het communiceren met collega’s, verdachte(n) en eventuele omstanders.

De examenkosten van de Nederlandse Politieacademie bedragen 158 euro per persoon. Een herexamen is gratis.

 

RTGB Basis
€ 350
 • Online trainingsmodule theorie en praktijk
 • 150 oefenvragen
 • 4 dagdelen training
 • Examengerichte training
 • Examenbegeleiding
 • Persoonlijke begeleiding
RTGB Professional
€ 525
 • Online trainingsmodule theorie en praktijk
 • 150 oefenvragen
 • 8 dagdelen praktijktraining
 • Praktijkgerichte training
 • Examenbegeleiding
 • Persoonlijke begeleiding
RTGB Expert
€ 925
 • Online trainingsmodule theorie en praktijk
 • 150 oefenvragen
 • 16 dagdelen praktijktraining
 • Praktijkgerichte training
 • Examenbegeleiding
 • Combinatie met bike-training
 • Persoonlijke begeleiding
Back To Top