skip to Main Content

Training Senior BOA

De BOA is steeds vaker in de wijken te vinden en krijgt een prominentere rol. Vaak werkt de BOA in opdracht van de gemeente en heeft daar een specifieke taak op het gebied van leefbaarheid en veiligheid van wijkbewoners en wijkgebruikers.

BOAtrainer heeft met haar ervaren trainers een training ontwikkeld. Deze training is opgebouwd met een online lespakket en een klassikale praktijkgerichte training van 4 lesdagen en een examendag. Daarnaast zijn er voor aanvang van de training en tussentijds diverse praktijkopdrachten waar de Senior BOA aan zal werken in zijn of haar eigen werkomgeving.

Inhoud van de training Senior BOA
Tijdens deze training zal onder andere worden ingegaan op de volgende onderdelen:

  • Persoonlijk vakmanschap
  • De rol en bevoegdheden van de senior-boa in een dynamisch team en samenleving
  • Probleemgericht werken
  • Operationele aansturing (briefing, informatiegestuurd werken e.d.)
  • Rapporteren, informeren leidinggevende en opschaling
  • Coachen, begeleiden en beoordelen
  • Feedback geven en reflecteren

Wat krijg je na afloop van de online training?
Gedurende de periode van één jaar onbeperkt toegang tot de online module van BOAtrainer.nl.

Wat krijg je na afloop van de praktijktraining?
Bij goed gevolg van de training krijg je een certificaat.

De trainers
BOAtrainer.nl zet zeer ervaren, gecertificeerde trainers op het gebied van de buitengewoon opsporingsambtenaar in. De trainers zijn zelf BOA of direct betrokken bij het werkveld van de BOA. Tijdens de trainingen zullen deze trainers met praktijkgerichte casussen werken om nog beter aan te sluiten bij de dagelijkse praktijk van de BOA.

Open inschrijving
Er wordt eind 2019 een open inschrijving voor deze opleiding gepland. De exacte data volgen zo snel mogelijk. De kosten van deze open inschrijving zijn voor de vierdaagse training, tussentijdse begeleiding, examendag en een online trainingsmodule € 3000,- per persoon.

Back To Top