skip to Main Content

Training Coördinator/Senior BOA

BOAtrainer heeft met haar ervaren trainers een training speciaal voor Coördinatoren/Seniors van handhavingsteams ontwikkeld. Deze training is opgebouwd met een online lespakket en een klassikale praktijkgerichte training van een dagdeel intake, 5 lesdagen en een examenmoment van 1,5 uur per persoon. Daarnaast zijn er voor aanvang van de training en tussentijds diverse praktijkopdrachten waar de Coördinator/Senior BOA aan zal werken in zijn of haar eigen werkomgeving.

Inhoud van de training Coördinator/Senior BOA
Tijdens deze training zal onder andere worden ingegaan op de volgende onderdelen:

  • Persoonlijk vakmanschap
  • De rol en bevoegdheden van de senior-boa in een dynamisch team en samenleving
  • Probleemgericht werken
  • Operationele aansturing (briefing, informatiegestuurd werken e.d.)
  • Ondersteuning na incidenten
  • Rapporteren, informeren leidinggevende en opschaling
  • Coachen, begeleiden en beoordelen
  • Feedback geven en reflecteren

Wat krijg je na afloop van de online training?
Gedurende de periode van één jaar onbeperkt toegang tot de online module van BOAtrainer.nl.

Wat krijg je na afloop van de praktijktraining?
Bij goed gevolg van de training krijg je een certificaat van deelname.

De trainers
BOAtrainer.nl zet zeer ervaren, gecertificeerde trainers op het gebied van de buitengewoon opsporingsambtenaar in. De trainers zijn zelf BOA of direct betrokken bij het werkveld van de BOA. Tijdens de trainingen zullen deze trainers met praktijkgerichte casussen werken om nog beter aan te sluiten bij de dagelijkse praktijk van de BOA.

Open inschrijving
Wij hebben een 5-daagse training (open inschrijving) gepland op:
13 januari (intake)
20 januari
10 februari
3 maart
24 maart
14 april
21 april (examen)

Brochure

Download hier de brochure Senior BOA 2021

Back To Top