skip to Main Content

Coordinator / Senior BOA

De operationeel leidinggevende BOA is bij steeds meer gemeenten de spil in de dagelijkse aansturing van BOA’s op straat, zodat de handhavingstaak wordt uitgevoerd. De Senior/Coördinator BOA is een aanspreekpunt voor de BOA’s en daarnaast voor de teamleider of manager. Er wordt operationeel gestuurd op de taken aan de hand van de beschikbare informatie, maar er worden ook praktische zaken geregeld die in de dagelijkse praktijk naar voren komt.

Duur van de training

Deze training is opgebouwd met een online lespakket en een klassikale praktijkgerichte training van 6 lesdagen, met onder andere een intake en een examenmoment per persoon. Daarnaast zijn er voor aanvang van de training en tussentijds diverse praktijkopdrachten waar de Coördinator/Senior BOA aan zal werken in zijn of haar eigen werkomgeving.

Inhoud van de training

Tijdens deze training zal onder andere worden ingegaan op de volgende onderdelen:

  • Persoonlijk vakmanschap
  • De rol en bevoegdheden van de senior-boa in een dynamisch team en samenleving
  • Probleemgericht werken
  • Operationele aansturing (briefing, informatiegestuurd werken e.d.)
  • Ondersteuning na incidenten
  • Rapporteren, informeren leidinggevende en opschaling
  • Coachen, begeleiden en beoordelen
  • Feedback geven en reflecteren

Trainingslocatie

De training kan in company worden verzorgd op elke locatie in Nederland. Bij onze open inschrijving wordt er gebruik gemaakt worden van één van onze trainingslocaties.

Groepsgrootte

De training wordt verzorgd aan een groep ter grootte van maximaal 15 personen.

Trainingsdata

De training wordt verzorgd in company of middels een open inschrijving op:

Groep 1: 18 januari, 8 februari, 8 maart, 22 maart, 12 april, 10 mei 2022. VOL
Groep 2: 17 mei, 7 juni, 21 juni, 5 juli, 13 en 27 september 2022.
Groep 3: 20 september, 4 en 18 oktober, 8 en 29 november, 13 december 2022.

Het BOAtrainer-team

BOAtrainer.nl zet zeer ervaren, gecertificeerde trainers en gastdocenten in. De trainers zijn zelf BOA of direct betrokken bij het werkveld van de BOA. BOAtrainers Anton en Winny zijn hoofdtrainers van deze opleiding. Tijdens de trainingen zullen de trainers en diverse gastdocenten met praktijkgerichte casussen werken om nog beter aan te sluiten bij de dagelijkse praktijk van de operationeel leidinggevende BOA.

Certificaat

Bij goed gevolg van de training krijg je een certificaat van deelname.

Brochure

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Download Brochure
BOA Recreatieschap Midden Nederland

BOA - Recreatieschap Midden-Nederland

Opleiding Senior/Coordinator BOA

"Ik vond de training zeer leerzaam en goed. De trainers hebben veel vakkennis goede uitleg ook de gastsprekers waren prima!"

Operationeel Teamleider - Gemeente Velsen

Opleiding Senior/Coordinator

"Duidelijk, op een goede maar ook leuke manier wordt de theorie aan de praktijk gekoppeld. Goede afwisseling van vak specialisten, met kennis uit de praktijk, zij brachten dit op een enthousiaste wijze."

Senior BOA - Gemeente Veenendaal

Training Senior/Coördinator BOA

"Leerzaam, vooral de disc methode voor gebruik met communicatie naar collega’s was voor mij een een goede leermoment die mezelf goed eigen wilt maken. Het geeft mij duidelijkheid waarom en hoe ik reageer op bepaalde situatie in gesprekken, ik kan hier mijn manier van communiceren op aanpassen."

Coördinator Team Handhaving - Gemeente Emmen

Training Senior / Coördinator BOA

"Ik vond de training erg leerzaam, heb veel handvaten gekregen om mij ook persoonlijk verder te ontwikkelen als coōrdinator."

Senior BOA - gemeente Velsen

Training Senior / Coördinator

"Ik ben zeer verrast dat ik nog zoveel kon leren. Ik heb elke week nieuwe impulsen en handvatten gekregen waar ik in mijn huidige functie gebruik van kan maken."

Back To Top