Skip to content

Coördinator / Senior BOA

De operationeel leidinggevende BOA is bij steeds meer gemeenten de spil in de dagelijkse aansturing van BOA’s op straat, zodat de handhavingstaak wordt uitgevoerd. De Senior/Coördinator BOA is een aanspreekpunt voor de BOA’s en daarnaast voor de teamleider of manager. Er wordt operationeel gestuurd op de taken aan de hand van de beschikbare informatie, maar er worden ook praktische zaken geregeld die in de dagelijkse praktijk naar voren komt.

Opzet van de training

Omdat de Senior/Coördinator BOA als professional een belangrijke functie bekleed moet deze ook zijn opgewassen tegen de dagelijkse praktijk van operationeel leidinggeven. Daarom stellen we tijdens deze opleiding de professional centraal en kijken we met name naar zijn/haar persoonlijk vakmanschap. Dit is de rode draad voor de opleiding en komt in elke trainingsdag of praktijkopdracht terug.

De modules die we in willekeurige volgorde doorlopen tijdens de zes trainingsdagen, worden direct in de praktijk gebracht door diverse praktijkgerichte werk- opdrachten en een eindopdracht. Deze eindopdracht wordt beoordeeld door middel van een persoonlijk praktijkexamen. De benodigde theorie vanuit de praktijkdagen worden aangeboden in een online trainingsmodule.

Inhoud van de training

Tijdens deze training zal onder andere worden ingegaan op de volgende onderdelen:

Dag 1:
Intake en kennismaken
Module – BOA en samenleving
De achtergrond en toekomst van de BOA in Nederland – Gastdocent

Dag 2:
Werken met informatie
Het belang van briefing en debriefing – Gastdocent

Dag 3:
Module – De senior in de organisatie – Trainingsacteur
Samenwerken met sociale partners – gastdocent

Dag 4:
Module – Senior BOA in een dynamische omgeving
De straatcontact methode in teams – Gastdocent

Inzetten op Ondermijning – Gastdocent

Dag 5:
Module – Bedrijfsprocessen
Leiderschap bij integriteit en incidenten – Gastdocent

Dag 6:
Presentatie eindopdracht
Verrassende afsluiting.

Na 1 jaar:
Nazorggesprek over voortgang

Trainingslocatie

De training kan in company worden verzorgd op elke locatie in Nederland. Bij onze open inschrijving wordt er gebruik gemaakt worden van één van onze trainingslocaties.

Groepsgrootte

De training wordt verzorgd aan een groep ter grootte van maximaal 15 personen.

Trainingsdata

De training wordt verzorgd in company of middels een open inschrijving op:

Groep 1 – 2024: 16 januari, 30 januari,  20 februari, 5 maart, 19 maart, 9 april. (VOL)
Groep 2 – 2024: 6 maart, 17 april, 8 mei, 29 mei, 12 juni, 26 juni. (VOL)
Groep 3 – 2024: 12 september, 3 oktober, 17 oktober, 21 november, 12 december.
Groep 4 – 2024/2025: 19 november, 3 en 17 december 2024, 14 januari, 4 en 18 februari 2025

Kosten van de training

De training kost 2950 euro per persoon.

Het BOAtrainer-team

BOAtrainer.nl zet zeer ervaren, gecertificeerde trainers en gastdocenten in. De trainers zijn zelf BOA of direct betrokken bij het werkveld van de BOA. BOAtrainers Anton en Winny zijn hoofdtrainers van deze opleiding. Tijdens de trainingen zullen de trainers en diverse gastdocenten met praktijkgerichte casussen werken om nog beter aan te sluiten bij de dagelijkse praktijk van de operationeel leidinggevende BOA.

Certificaat

Bij goed gevolg van de training krijg je een diploma “Senior/Coördinator BOA”.

Contact

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

BOA, gemeente Westerkwartier

Training Senior/Coordinator BOA

“Een spiegel voor mij zelf. Veel handvaten gekregen. Prettig les geven. Veilige omgeving.”

BOA/Senior Heemskerk

Training Senior/Coordinator BOA

“De training was leerzaam, geeft goede inzichten je kan er in de praktijk goed mee verder. sluit aan bij het stuk senior geeft een verdieping in je ontwikkeling .”

Senior/coördinator, Gemeente Sudwest-Fryslân

Training Senior/Coordinator BOA

“Ik vond de training pittig omdat het een hele manier van werken voor mij is, om vanaf uitvoerend naar aansturend te gaan. De training was daarom niet minder interessant; ik heb er juist heel veel aan gehad. De eindopdracht was de kers op de taart, omdat je iets maakt en meebrengt ter verbetering van de toekomst in je eigen team.”

Logo Etten Leur

BOA, gemeente Etten-Leur

Training Senior/Coordinator BOA

“Super interessante training met veel indrukken.”

BOA Recreatieschap Midden Nederland

BOA – Recreatieschap Midden-Nederland

Opleiding Senior/Coordinator BOA

“Ik vond de training zeer leerzaam en goed. De trainers hebben veel vakkennis goede uitleg ook de gastsprekers waren prima!”

Back To Top