skip to Main Content

Coordinator / Senior BOA

De operationeel leidinggevende BOA is bij steeds meer gemeenten de spil in de dagelijkse aansturing van BOA’s op straat, zodat de handhavingstaak wordt uitgevoerd. De Senior/Coördinator BOA is een aanspreekpunt voor de BOA’s en daarnaast voor de teamleider of manager. Er wordt operationeel gestuurd op de taken aan de hand van de beschikbare informatie, maar er worden ook praktische zaken geregeld die in de dagelijkse praktijk naar voren komt.

Duur van de training

Deze training is opgebouwd met een online lespakket en een klassikale praktijkgerichte training van 6 lesdagen, met onder andere een intake en een examenmoment per persoon. Daarnaast zijn er voor aanvang van de training en tussentijds diverse praktijkopdrachten waar de Coördinator/Senior BOA aan zal werken in zijn of haar eigen werkomgeving.

Inhoud van de training

Tijdens deze training zal onder andere worden ingegaan op de volgende onderdelen:

  • Persoonlijk vakmanschap
  • De rol en bevoegdheden van de senior-boa in een dynamisch team en samenleving
  • Probleemgericht werken
  • Operationele aansturing (briefing, informatiegestuurd werken e.d.)
  • Ondersteuning na incidenten
  • Rapporteren, informeren leidinggevende en opschaling
  • Coachen, begeleiden en beoordelen
  • Feedback geven en reflecteren

Trainingslocatie

De training kan in company worden verzorgd op elke locatie in Nederland. Bij onze open inschrijving wordt er gebruik gemaakt worden van één van onze trainingslocaties.

Groepsgrootte

De training wordt verzorgd aan een groep ter grootte van maximaal 15 personen.

Trainingsdata

De training wordt verzorgd in company of middels een open inschrijving op 25 mei, 2 juni, 4 juni, 15 juni, 22 juni en 8 juli 2021. In de tweede helft van 2021 wordt een volgende opleiding verzorgd.

Het BOAtrainer-team

BOAtrainer.nl zet zeer ervaren, gecertificeerde trainers en gastdocenten in. De trainers zijn zelf BOA of direct betrokken bij het werkveld van de BOA. BOAtrainer Anton is hoofdtrainer van deze opleiding. Tijdens de trainingen zullen trainers en diverse gastdocenten met praktijkgerichte casussen werken om nog beter aan te sluiten bij de dagelijkse praktijk van de operationeel leidinggevende BOA.

Certificaat

Bij goed gevolg van de training krijg je een certificaat van deelname.

Brochure

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Back To Top