Skip to content

Subsidiair en proportioneel optreden

  • BOAtrainer

Subsidiair en proportioneel optreden Als laatste onderdeel, maar zeker niet de onbelangrijkste is het handelen met propotionaliteit en subsidiariteit. Je hanteert een subsidiaire en proportionele techniek die leidt tot het onder controle brengen en houden van de verdachte. Jouw handelen…

Lees meer

Duoprocedure – Uitvoeren veiligheidsfouillering

  • BOAtrainer

Uitvoeren veiligheidsfouillering Het onderzoek aan de kleding wordt uitgevoerd omdat uit feiten of omstandigheden blijkt dat een onmiddellijk gevaar dreigt voor uw leven of veiligheid. Het onderzoek is noodzakelijk ter afwending van dit gevaar en vindt plaats direct voordat de…

Lees meer

Houding en gedrag

  • BOAtrainer

Je neemt een alerte houding aan en voert een staande gevechtshouding uit en kunt zich in die houding verplaatsen. Je demonstreert tijdens de uitvoering van de toets dat je beschikt over een professionele beroepshouding. Waarschuwen voor geweld + mededeling aanhouden…

Lees meer

Communiceren met medekandidaat/verdachte(n)

  • BOAtrainer

Communiceren met medekandidaat/verdachte(n) Jij en je medekandidaat werken samen en verrichten geen handelingen waarbij je elkaar tegenwerkt. Je
 ondersteunt gedurende de toets daar waar nodig uw handelen verbaal en waarschuwt de verdachte daar waar mogelijk voor het gebruik van geweld tegen…

Lees meer

Gebruik Handboeien

  • BOAtrainer

Het tweede onderdeel is het technisch aanleggen van de handboeien. Tijdens het examen moet je op een juiste manier de handboeien aanleggen. Onderstaand staat beschreven welke stappen je moet doorlopen. Aanleggen handboeien je maakt verbaal contact met de verdachte; je…

Lees meer

Duoprocedure – Afspraken maken

  • BOAtrainer

Afspraken maken / samenwerken je maakt samen met je medekandidaat samenwerkingsafspraken volgens de doel aanpak analyse. Je houdt hierbij rekening met de volgende onderdelen: wat is het doel van het optreden?; wat zijn de risico’s van het optreden?; mag er…

Lees meer

Duoprocedure – Uitvoeren controletechniek

  • BOAtrainer

Uitvoeren controletechniek Het duo verricht handelingen die leiden tot het onder controle brengen en houden van de verdachte. Toelichting: 
De handelingen, c.q. controle- en/of fixatietechnieken worden dusdanig uitgevoerd dat de verdachte niet in staat is zich hiertegen te verzetten. De…

Lees meer

Duoprocedure – Uitvoeren boeiprocedure

  • BOAtrainer

Uitvoeren boeiprocedure het duo maakt bij het aanleggen van de handboeien gebruik van de verticale methode tenzij door omstandigheden de horizontale methode de voorkeur heeft. Aan het einde van de toets kan je gevraagd worden je handelen te motiveren; 
het…

Lees meer

Verdedigen en aanvallen – Beentechnieken

  • BOAtrainer

Uitvoeren van beentechnieken Je voert een beentechniek uit op een schopkussen, waarbij je je passend verplaatst met als doel het doorbreken van het aanvalsritme van de verdachte(n). je werkt vanuit de gevechtshouding en komt na uw beentechniek in de gevechtshouding…

Lees meer
Back To Top