skip to Main Content

Training WijkBOA

De BOA is steeds vaker in de wijken te vinden en krijgt een prominentere rol. Vaak werkt de BOA in opdracht van de gemeente en heeft daar een specifieke taak op het gebied van leefbaarheid en veiligheid van wijkbewoners en wijkgebruikers.

Duur van de training

Deze training is opgebouwd met een online lespakket en een klassikale praktijkgerichte training van 2 lesdagen en een terugkomdag.

Inhoud van de training

Tijdens deze training zal onder andere worden ingegaan op de volgende onderdelen:

 • Rol en bevoegdheden WijkBOA
 • Omgaan met wijkbewoners/wijkgebruikers
 • Informatie gestuurd werken
 • Sociale- en netwerkkaart van de wijk
 • Integrale Samenwerking
 • Samenwerken met politie en sociale partners
 • Netwerken
 • Gebruik Social Media
 • Bestuurlijk Handhaven
 • Ondermijning op wijkniveau
 • Radicalisering
 • Omgaan met verwarde personen
 • Informatie delen volgens de WPG en AVG

Trainingslocatie

De training kan in company worden verzorgd op elke locatie in Nederland. Bij onze open inschrijving wordt er gebruik gemaakt worden van één van onze trainingslocaties.

Groepsgrootte

De training wordt verzorgd aan een groep ter grootte van maximaal 15 personen.

Het BOAtrainer-team

BOAtrainer.nl zet zeer ervaren, gecertificeerde trainers in. De trainers zijn zelf BOA of direct betrokken bij het werkveld van de BOA. Tijdens de trainingen zullen deze trainers en diverse gastdocenten met praktijkgerichte casussen werken om nog beter aan te sluiten bij de dagelijkse praktijk van de BOA.

Certificaat

Bij goed gevolg van de training krijg je een certificaat van deelname.

Back To Top