skip to Main Content

Training wijkBOA - Wijkgericht werken

De BOA is steeds vaker in de wijken te vinden en krijgt een prominentere rol. Vaak werkt de BOA in opdracht van de gemeente en heeft daar een specifieke taak op het gebied van leefbaarheid en veiligheid van wijkbewoners en wijkgebruikers.

BOAtrainer heeft met haar ervaren trainers een training ontwikkeld. Deze training is opgebouwd met een online lespakket en een klassikale praktijkgerichte training van 2 lesdagen en een terugkomdag.

Inhoud van de training wijkBOA
Tijdens deze training zal onder andere worden ingegaan op de volgende onderdelen:

 • Rol en bevoegdheden wijkBOA
 • Omgaan met wijkbewoners/wijkgebruikers
 • Informatiegestuurd werken
 • Sociale- en netwerkkaart van de wijk
 • Intergrale Samenwerking
 • Samenwerken met politie en sociale partners
 • Netwerken
 • Gebruik Social Media
 • Bestuurlijk Handhaven
 • Ondermijning op wijkniveau
 • Radicalisering
 • Omgaan met verwarde personen
 • Informatie delen volgens de WPG en AVG

Wat krijg je na afloop van de online training?
Gedurende de periode van één jaar onbeperkt toegang tot de online module van BOAtrainer.nl.

Wat krijg je na afloop van de praktijktraining?
Bij goed gevolg van de training krijg je een bewijs van deelname.

De trainers
BOAtrainer.nl zet zeer ervaren, gecertificeerde trainers op het gebied van de buitengewoon opsporingsambtenaar in. De trainers zijn zelf BOA of direct betrokken bij het werkveld van de BOA.  Tijdens de trainingen zullen deze trainers met praktijkgerichte casussen werken om nog beter aan te sluiten bij de dagelijkse praktijk van de BOA.

Open inschrijving 2021
Bekijk de data in het overzicht.

Back To Top