Skip to content

Training Ondermijning Ontmaskeren

Ben je klaar om de strijd aan te gaan met ondermijnende criminaliteit? Onze unieke training ‘Ondermijning ontmaskeren’ gaat dieper dan alleen een beschrijving van het fenomeen en een bestuurlijke manier van handhaven.

Hier ontwikkel je praktische vaardigheden om signalen van ondermijning in jouw werkgebied te herkennen, te wegen, en te duiden. Van melding of verdenking naar een discrete verkenning met een gedegen plan van aanpak. Criminaliteitsbestrijding vanuit straatkennis en proactief denken.

De BOAtrainers

Onze trainer Matthew Schouten is hoofddocent voor deze opleiding. Hij werkt al 20 jaar samen met diverse opsporings- en inlichtingendiensten. Voor de Nationale Politie heeft hij populaire en doorslaggevende lesprogramma’s gerealiseerd op de werkvloer en bij de Politieacademie. Zijn specialiteit is het opleiden van inlichtingenofficieren, politiemedewerkers en beveiligingsprofessionals in innovatieve methoden van informatieverwerving en -analyse. Hij combineert internationale ervaring met een toegankelijke en inspirerende manier van presenteren. Ethiek, resultaat en risicobeheersing staan bij hem hoog in het vaandel. Zijn lessen bij BOAtrainer.nl en andere opdrachtgevers worden goed gewaardeerd wat betreft inhoud en praktische toepassing.

Matthew wordt ondersteund door het docententeam van BOAtrainer.

Inleiding

Tegenwoordig zetten criminelen legale bedrijven en diensten in voor illegale activiteiten, waardoor normen vervagen en het gevoel van veiligheid en leefbaarheid kan afnemen. Het is van essentieel belang dat je als BOA bewust bent van hoe je deze situatie kan herkennen, hoe je er mee om moet gaan en hoe je met verschillende signalen kunt doorpakken. Deze training voorziet jou van praktische instrumenten die je uiteindelijk kan toepassen om dit tegen te gaan in de praktijk.

Duur van de training

Deze training wordt verzorgd in twee dagen en wordt gepland in 24 en 27 september 2024 van 09 tot 16 uur.

Inhoud van de training

In deze training leer je jezelf inleven in het criminele gedachtegoed en ontdek je welke tegenmaatregelen criminelen gebruiken om niet op te vallen. Met inzichten over valse gedragingen en uiterlijkheden, kan je vervolgens gericht onderzoek doen met technieken die zich hebben bewezen in de wereld van inlichtingen- en opsporingsdiensten. Opmerken. Aftasten. Doorprikken. Drie begrijpelijke stappen om jouw werkgebied veiliger te maken

We werken tijdens deze dagen op een zeer actieve manier met praktijkrelevante context. Daarbij zetten we ook meerdere ervaren trainingsacteurs in.

Onderdeel 1: ‘Altijd Alert’

We beginnen met het integreren van intuïtie en verstand. De BOA’s leren hoe ze op een systematische manier mogelijke signalen van ondermijning kunnen identificeren, interpreteren en wegen. Dit gebeurt aan de hand van beproefde denkheuristieken, vertaald naar de drie gemakkelijk te onthouden slogans: Twijfel is geen Twijfel, Onderzoek het Onverwachte en Zien betekent Zeggen. Deze aanpak traint de handhavers om bewust om te gaan met signalen die gemakkelijk over het hoofd worden gezien of niet op waarde worden geschat.

Onderdeel 2: ‘Ondermijning in de Praktijk’

Vervolgens gaan we de verborgen criminaliteit en illegaliteit beter begrijpen aan de hand van ‘red-team’-oefeningen waarin deelnemers worden uitgedaagd om te denken als criminelen. Hierdoor begrijpen ze hoe signalen van ondermijning worden gemaskeerd in de omgeving en wordt het makkelijker om tegenmaatregelen te bedenken.

 

Onderdeel 3: ‘Aftasten en Doorprikken’
Naast het opdoen van kennis, leren onze deelnemers ook hoe ze hun inzichten op een veilige en praktische manier kunnen toetsen. Ze krijgen handvatten om vermoedens van ondermijnend gedrag te testen en te beoordelen aan de hand van een ‘plus en min methode’. Ze leren om vermoedens en onderbuikgevoelens te onderbouwen met zorgvuldige waarnemingen.
De training eindigt met een toepassingsscenario waar de deelnemers hun geleerde vaardigheden toepassen in een dynamische en realistische setting. Deze spelvorm is ontworpen om hun zelfvertrouwen te versterken en een resultaatgerichte houding te bevorderen.

Trainingslocatie

De trainingen worden verzorgd in ons praktijktrainingscentrum in Utrecht.

Groepsgrootte

De training wordt verzorgd aan een groep van maximaal 15 personen.

Kosten

De kosten voor deelname aan deze training zijn 995 euro, excl. BTW per persoon, inclusief koffie/thee/lunch. Neem voor inschrijving van meer dan 4 personen contact met ons op.

Certificaat

Bij goed gevolg van de training krijg je een certificaat van deelname.

Back To Top