skip to Main Content

Toezicht en handhaving op het water

Toezicht en handhaving op het water wordt voor steeds meer BOA’s van belang. De BOA is namelijk steeds vaker te vinden op en langs de Nederlandse Binnenwateren, plassen en meren. Niet alleen in domein 2, milieu, welzijn en infrastructuur, maar ook in domein 1 openbare ruimte. Het is van groot belang dat een BOA weet waar deze mee te maken kan krijgen qua handhaving, maar ook zeker qua hulpverlening. Daarom hebben wij samen met specialisten een praktijkgerichte training voor BOA’s ontwikkeld!

boa toezicht en handhaving op het water

Duur van de training

Deze training duurt 10 dagdelen. 6 ochtenden zal er in het zwembad getraind en uiteindelijk examen gedaan worden. In de middagen worden de onderdelen EHBO (1 dagdeel), RTGB (2 dagdelen), Wettelijke Kaders (1 dagdeel)

Inhoud van de training

De training Toezicht en Handhaving op het water bestaat uit verschillende onderdelen met onder andere:

Zwemmend redden (6 x 2,5 uur):

 • Popduiken
 • Reddingsklos werpen
 • Toepassen reddingsgrepen
 • Benadering drenkeling
 • Zwemmend redden met kleding en koppel
 • Samenwerking rondom water
 • Communiceren in het water
 • EHBO Drenkeling, Onderkoeling en AED
 • Gebruik schepbrancard
 • RTGB op het water
 • Wettelijke kaders Toezicht en handhaven op het water (domein 1)

  Optionele extra onderdelen:
 • Vaarbewijs 1
 • Auto te water

Trainingslocatie

De trainingen worden verzorgd in Midden Nederland in een zwembad, op/rond het water en in ons praktijktrainingscentrum.

Groepsgrootte

De trainingen Toezicht en Handhaving op het water worden verzorgd voor groepen van maximaal 10 personen per BOAtrainer.

Kosten

De kosten voor deelname aan deze training bedragen 1750 euro per persoon. Neem voor de kosten voor de aanvullende trainingen Vaarbewijs I en Auto te water contact met ons op.

De BOAtrainers

Wij beschikken over een groot team van gecertificeerde en ervaren BOAtrainers. De trainingen worden verzorgd door een trainer conform de landelijke richtlijn. De BOAtrainer is gecertificeerd zweminstructeur en weet goed wat het werk van de BOA inhoudt en heeft periodiek contact met de examinatoren en (direct) toezichthouder van de BOA om steeds de laatste afspraken en procedures te volgen. Het team van BOAtrainers bestaat uit ervaren docenten, met een achtergrond als BOA, Politie, Defensie en/of Koninklijke Marechaussee. Docenten kunnen afhankelijk van hun specifiek ervaring worden ingezet bij de training.

Certificaat

Na afloop van de training ontvangen de deelnemers een certificaat van deelname en een EHBO-certificaat van het Rode Kruis.

toezicht en handhaving op het water snelle boot
Back To Top