Skip to content

PHB Domein 1 - Bejegening

Deze training is gericht op het behalen van het examen Bejegening en wordt afgetoetst door de Exameninstelling Toezicht en Handhaving. Per 2023 is door EXTH een aanpassing in de PHB-modules doorgevoerd. Voor de nieuwe module 2 “Bejegening” van de permanente en her- en bijscholingsmodules hebben wij een op maat gemaakte training ontwikkeld die naadloos aansluit bij deze module. De focus komt nu in vergelijking met de vorige modules meer te liggen op hoe, op welke wijze en waarom een kandidaat op een bepaalde manier reageert, zich gedraagt en of communiceert.

Duur van de training

Deze training bestaat uit een klassikale training van 2 lesdagen, een online leermodule en tussentijdse studie-opdracht.

Data

De basistraining wordt verzorgd in ons trainingscentrum in Utrecht op 13 en 20 maart 2024 of een datum naar keuze bij in company.

Inhoud van de training

De module Bejegening is een module die vooral gericht is op het professioneel en praktisch handelen van de boa. De boa wordt getraind hoe om te gaan met situaties waar emoties (boosheid, teleurstelling, verdriet, agressie et cetera) en of weerstand (negeren, overrulen et cetera) de overhand kunnen krijgen. Vervolgens wordt van de boa geacht deze te kunnen pareren zonder een escalatie te veroorzaken. Een reactie is vaak te wijten aan de situatie zelf maar ook zeker aan hoe de boa zich uit, gedraagt en opstelt richting de burger. Daarom spenderen wij in deze training veel tijd in het herkennen, erkennen en bewust worden van jouw gedrag, houding, communicatie, presentatie en professionaliteit. Vaak kunnen we, los van je professie als boa, ook als mens reactief reageren op een situatie waar de emoties of weerstand hoog opspelen. Hierdoor veroorzaak je juist een escalatie. Hoe kun je er dan voor zorgen dat de situatie dan de-escaleert. Dit is een kunst op zich, maar ook dit is zeker aan te leren en te trainen. Daarnaast speelt persoonlijkheid van een boa ook een belangrijke rol in hoe snel en goed je een situatie kan de-escaleren. Wij vinden het belangrijk om samen te kijken wat jouw persoonlijkheid kan veroorzaken in relatie tot een bejegening. We zullen niet jouw persoonlijkheid veranderen, maar jou wel tools aanreiken om jouw persoonlijkheid effectief in te zetten om een situatie te laten de-escaleren.

Kosten

De kosten voor de training PHB Domein 1 – Bejegening zijn 825 euro exclusief BTW per persoon. De examenkosten zijn 280 euro exclusief BTW per persoon.

Trainingslocatie

De training wordt verzorgd op onze trainingslocatie te Utrecht. De training kan ook worden verzorgd in company op elke locatie in Nederland. 

Groepsgrootte

De training wordt aan een groep ter grootte van maximaal 15 personen. Hiervoor wordt 1 vaste BOAtrainer ingezet.

Het BOAtrainer-team

BOAtrainer.nl zet zeer ervaren, gecertificeerde trainers in. De trainers zijn zelf BOA of direct betrokken bij het werkveld van de BOA. Tijdens deze training zal 1 van de BOAtrainers beide lesdagen begeleiden. BOAtrainer is tevens voor andere modules geaccrediteerd als opleider.

Certificaat

Bij goed gevolg van de training krijg je een certificaat van deelname van de Exameninstelling Toezicht en Handhaving (ExTH).

Back To Top