Ga naar hoofdinhoud

Instructie Verkeershandhaving

Verschillende gemeenten hebben een pilot uitgevoerd voor de uitbreiding van handhaving op verkeerstaken. De BOA krijgt per 1 januari 2024 een aantal artikelen bijgeschreven in de domeinlijst. In de aanbevelingen is geadviseerd om een “instructie verkeershandhaving” te verzorgen voor handhavers die gaan handhaven op deze verkeersregels. Samen met BOA’s van deelnemende gemeenten hebben wij deze training ontwikkeld.

Duur van de training

De basistraining bestaat uit 1 dag training. 

Data

De basistraining wordt verzorgd op 28 februari 2024 in Trainingslocatie BOAtrainer te Utrecht of een datum naar keuze in company.

Inhoud van de training

  • Wettelijke Kaders
  • Aanleiding voor deze uitbreiding – toelichting pilot
  • Wat is de Wet Mulder
  • Welke feiten en artikelen zijn van toepassing?
  • Doornemen van nieuwe feiten met bijzonderheden per feit
  • Veel voorkomende Seponeringsredenen
  • Toelichting Afhandeling door CJIB
  • Toepassing in de praktijk – Positionering – Maken PvA
  • Toepassen bevoegdheden – Veilig werken

Bij een training ontvang iedere deelnemer en eigen online trainingsmodule met daarin alle relevante informatie als naslagwerk. Deze kan tot een jaar na de training worden ingezien.

De training Instructie Verkeershandhaving voor BOA’s is heel goed te combineren met de opleiding RTGBPHB en portofoon.

Kosten

De kosten voor de Instructie Verkeershandhaving 195 euro exclusief BTW per persoon. Neem bij in company contact met ons op.

Trainingslocatie

De praktijktraining kan worden verzorgd op elke locatie in Nederland. De open inschrijvingen vinden plaats in ons trainingscentrum te Utrecht.

Groepsgrootte

De training wordt aan een groep ter grootte van maximaal 10 personen. Hiervoor zullen in de basis twee BOAtrainers worden ingezet, zodat er praktijkgericht getraind kan worden met diverse casuïstiek.

Het BOAtrainer-team

Wij beschikken over een groot team van gecertificeerde en ervaren BOAtrainers. De trainingen worden verzorgd door een trainer conform de landelijke richtlijnen en wetgeving. De BOAtrainer weet goed wat het werk van de BOA inhoudt, omdat deze zelf ook BOA is. Het team van BOAtrainers bestaat uit ervaren docenten, met een achtergrond als BOA, Politie, Defensie en/of Koninklijke Marechaussee. Docenten kunnen afhankelijk van hun specifiek ervaring worden ingezet bij de training.

Certificaat

Bij goed gevolg van de training krijg je een certificaat van deelname.

Back To Top