skip to Main Content

Portofoon training

Een portofoon is een cruciaal middel voor de BOA. Om effectief gebruik te maken van een portofoon is een training noodzakelijk. BOAtrainer.nl geeft tijdens de portofoontraining uitleg over de werking van een C2000-portofoon en de manier van communiceren door een portofoon in het dagelijkse werk op straat. Daarbij leren wij je het NATO-alfabet, veelgebruikte vaktermen en hoe je moet handelen in een noodsituatie. BOAtrainer.nl heeft de mogelijkheid om deze training te combineren met de opleiding RTGB en BIKE-opleiding.

Back To Top