Skip to content

Jeugdboa

De jeugdboa is een integraal handhaver en specialist op het gebied van aanpak van jeugdgroepen. De jeugdboa maakt contact met jeugd, brengt jeugdgroepen in kaart aan de hand van de zogenaamde plus-min-mee methodiek van Straatcontact en volgt het landelijke 7-stappenmodel.

BOAtrainer.nl werkt al enkele jaren samen met jeugdboa.nl die de volledige opleiding en training tot gecertificeerde jeugdboa geheel verzorgd!

Duur van de training

Deze training wordt verzorgd in een klassikale praktijkgerichte training van 2 lesdagen en een terugkomdag.

Inhoud en onderdelen

Tijdens deze training zullen aandachtspunten zijn:

  • ‍Onderlinge beeldvorming.
  • Verkenning en vaststelling van mogelijkheden interne en externe samenwerking.
  • ‍Interactieve behandeling eigen praktijksituaties (probleemanalyse en aanpak).

U wordt getraind op onder andere de volgende onderwerpen:

  • Beeldvorming, informatie, hangplekanalyse
  • Groepsscan en 7-stappenmodel
  • Plus-min-mee methodiek toepassen op jeugdgroepen
  • Contact en confrontatie met jeugdgroepen
  • Vaste evaluatiemomenten met deelnemers en coördinator
  • Spanning/agressieoefeningen gekoppeld aan de praktijk

Tijdens elke training is er voldoende gelegenheid om eigen casuïstiek en vraagstukken in te brengen.

Online

Klassikaal

BOAtrainer kan deze training op locatie verzorgen. Dat kan zowel incompany als via open inschrijving

Locatie

De training kan in company worden verzorgd op elke locatie in Nederland. Bij onze open inschrijving wordt er gebruik gemaakt worden van één van de trainingslocaties van jeugdboa.nl.

Trainingsdata

De training wordt verzorgd op: 

25, 26 september, 4 november te Utrecht.

Kosten

De training kost 975 euro per persoon exclusief BTW en in inclusief verzorging van koffie/thee en lunch.

Groepsgrootte

De training wordt verzorgd aan een groep ter grootte van maximaal 15 personen.

Examinering

Bij goed gevolg van de training krijg je een certificaat van deelname.

Het BOAtrainer-team

BOAtrainer.nl zet zeer ervaren, gecertificeerde trainers in. De trainers zijn zelf BOA of direct betrokken bij het werkveld van de BOA. Tijdens de trainingen zullen deze trainers met praktijkgerichte casussen werken om nog beter aan te sluiten bij de dagelijkse praktijk van de BOA.

Back To Top