Skip to content

PHB Domein 1 - Waarneming en Verslaglegging

Deze training is gericht op het behalen van het examen Waarneming en Verslaglegging en wordt afgetoetst door de Exameninstelling Toezicht en Handhaving. Per 2023 is door EXTH een aanpassing in de PHB-modules doorgevoerd. Voor de nieuwe module 3 “Waarneming en Verslaglegging” van de permanente en her- en bijscholingsmodules hebben wij een op maat gemaakte training ontwikkeld die naadloos aansluit bij deze module.

Duur van de training

Deze training bestaat uit een klassikale training van 2 lesdagen, een online leermodule en tussentijdse studie-opdracht.

Data

De training wordt verzorgd in ons trainingscentrum in Utrecht op 3 en 10 april 2024 of een datum naar keuze bij in company.

Inhoud van de training

Deze module is in het leven geroepen om jou als handhaver meer handvatten te bieden om uiteindelijk doelgericht, objectief en effectief te kunnen waarnemen en vastleggen. Aan de hand van jouw waarnemingen wordt er van jou verwacht dat je dit zo correct mogelijk vastlegt in een proces-verbaal, proces-verbaal van bevindingen, een (bestuurlijke) rapportage of mutatie. 

De module Waarneming en Verslaglegging is een module die vooral gericht is op het professioneel en praktisch handelen van de boa/toezichthouder. De boa wordt getraind zo doelgericht, objectief en effectief mogelijk waar te nemen en datgene wat hij/zij heeft waargenomen correct vast te leggen. Wij zullen in 2 lesdagen jou zo goed als het kan voorbereiden voor het examen. Beide lesdagen gebruiken we om het effectief waarnemen onder de knie te krijgen en wat je hebt waargenomen, middels de 7 W’s, goed en beknopt vastlegt in een proces-verbaal, rapportage of mutatie. Boatrainer.nl heeft de kennis, ervaring en kunde om vanuit de praktijk legio van casussen aan te bieden die gebruikt zullen worden in de training. Daarnaast spenderen we met 2 lesdagen voldoende tijd aan het optimaal trainen van jou als BOA.

Kosten

De kosten voor de training PHB Domein 1 – Waarneming & Verslaglegging zijn 775 euro exclusief BTW per persoon. De examenkosten zijn 237 euro exclusief BTW per persoon.

Trainingslocatie

De training wordt verzorgd op onze trainingslocatie te Utrecht. De training kan ook worden verzorgd in company op elke locatie in Nederland. 

Groepsgrootte

De training wordt aan een groep ter grootte van maximaal 15 personen. Hiervoor wordt 1 vaste BOAtrainer ingezet.

Het BOAtrainer-team

BOAtrainer.nl zet zeer ervaren, gecertificeerde trainers in. De trainers zijn zelf BOA of direct betrokken bij het werkveld van de BOA. Tijdens deze training zal 1 van de BOAtrainers beide lesdagen begeleiden. BOAtrainer is tevens voor andere modules geaccrediteerd als opleider.

Certificaat

Bij goed gevolg van de training krijg je een certificaat van deelname van de Exameninstelling Toezicht en Handhaving (ExTH).

Back To Top