skip to Main Content

Leidinggeven aan Handhaving

De afgelopen jaren zijn de ontwikkelingen in het veiligheidsdomein snel gegaan. De nationalisatie van de Politie, met daartegenover de decentralisatie van een keur aan Rijkstaken naar met name gemeenten. Opvallend genoeg is de komst van de Nationale Politie gepaard gegaan met een verdergaande terugtrekkende beweging van de Politie uit de openbare ruimte. De vraag om handhavende overheidsaanwezigheid in dezelfde openbare ruimte was daarentegen nog nooit zo hoog. Dat zorgt voor een interessante politiek- bestuurlijke en maatschappelijke paradox.

 

Als (nieuwe) leidinggevende van handhavingsdiensten is het aan ons om met onze handhavers te laveren tussen lokale politiek-bestuurlijke ambities, nationale kaders, en niet op de laatste plaats de lokale gemeenschap en de behoeften aan (sociale-) veiligheid die daar leven, in een steeds complexer wordende samenleving.

Duur van de training

Deze workshop duurt 1 dag en is gepland op 8 oktober 2021 van 09.00-16.00 uur.

Inhoud van de training

Op deze dag wordt inzicht gegeven in stuk geschiedenis van de handhaver, waar ligt zijn oorsprong. Een korte blik op de actuele stand van zaken en de recente ontwikkelingen in dit vakgebied, en wordt afgesloten met een blik op het toekomstperspectief. Daarnaast zal er tussentijds en na afloop voldoende ruimte zijn om te netwerken met andere professionals.

Trainingslocatie

Deze training wordt verzorgd op onze trainingslocatie in Utrecht (Zuilen). Parkeren is gratis.

Groepsgrootte

De training wordt verzorgd aan een groep van maximaal 20 personen.

Kosten

De kosten voor deelname aan deze training zijn 95 euro, exclusief BTW per persoon. Wij verzorgen een lunch, frisdrank, koffie en thee.

De BOAtrainers

BOAtrainers Anton Bos en Dennie Wauben zijn al jaren zelf ook BOA en leidinggevenden. Zij hebben zeer ruime ervaring met het aansturen van teams Handhaving en ook zeer betrokken bij het werkveld. Deze experts zullen deze dag begeleiden en verzorgen!

Back To Top