Skip to content

Leidinggeven aan Handhaving

De afgelopen jaren zijn de ontwikkelingen in het veiligheidsdomein snel gegaan. De nationalisatie van de Politie, met daartegenover de decentralisatie van een keur aan Rijkstaken naar met name gemeenten. Opvallend genoeg is de komst van de Nationale Politie gepaard gegaan met een verdergaande terugtrekkende beweging van de Politie uit de openbare ruimte. De vraag om handhavende overheidsaanwezigheid in dezelfde openbare ruimte was daarentegen nog nooit zo hoog. Dat zorgt voor een interessante politiek- bestuurlijke en maatschappelijke paradox.

 

Als (nieuwe) leidinggevende van handhavingsdiensten is het aan ons om met onze handhavers te laveren tussen lokale politiek-bestuurlijke ambities, nationale kaders, en niet op de laatste plaats de lokale gemeenschap en de behoeften aan (sociale-) veiligheid die daar leven, in een steeds complexer wordende samenleving.

Duur van de training

Deze workshop duurt 1 dag en wordt verzorgd in 2023 te Utrecht.

Inhoud van de training

Op deze dagen wordt inzicht gegeven aan (nieuwe) leidinggevenden van handhavers in de domeinen Openbare Ruimte en Milieu, Welzijn en Infrastructuur en Openbaar Vervoer.

De volgende onderwerpen komen aan bod:
– De oorsprong van handhaving
– De ontwikkeling door de jaren heen
– Beeld van handhaving in Europa
– Huidige visie op handhaving
– Toekomstvisie op handhaving
– Uniform en Striping
– Beleidsregels BOA
– Het opstellen van een handhavingsuitvoeringsplan en handhavingsarrangement
– Geweldsbevoegdheid en geweldmiddelen, (gewelds)incidenten en integriteit
– Omgaan met Informatie en Privacy

Trainingslocatie

Deze training wordt verzorgd op onze trainingslocatie in Utrecht (Zuilen). Parkeren is gratis.

Groepsgrootte

De training wordt verzorgd aan een groep van maximaal 20 personen.

Kosten

De kosten voor deelname aan deze training zijn 395 euro, exclusief BTW per persoon. Wij verzorgen een lunch, frisdrank, koffie en thee.

De BOAtrainers

BOAtrainer en Directeur Anton Bos zal deze 2 dagen begeleiden. BOAexpert en ontwikkelaar van diverse BOA-zaken Dennie Wauben zal toelichting geven op de ontwikkeling van de handhaver in Nederland. Beiden zijn zij al jaren zelf ook BOA en leidinggevende. Zij hebben zeer ruime ervaring met het aansturen van teams Handhaving en ook zeer betrokken bij het werkveld. Daarnaast zullen er een aantal gastsprekers, waaronder een Direct Toezichthouder en een Privacy Specialist, spreken over de rol, taken en bevoegdheden van de leidinggevende van de handhaver.

Back To Top