Skip to content

PHB2- Wettelijke Kaders Generiek

BOAtrainer.nl bereid je in deze klassikale training voor op het theorie-examen Wettelijke Kaders Openbare Ruimte Generiek (WKORg). Wij bieden daarnaast een online en compleet studieboek en honderden oefenvragen, verschillende tussentoetsen en complete oefenexamens aan zodat jij de vereiste lesstof beheerst en dit BOA-examen gaat behalen.

Handhaving BOA Basis

Duur van de training

Deze training bestaat uit 2 klassikale lesdagen en ongeveer 10 uur aan voorbereidingstijd en zelfstudie.

Inhoud en onderdelen

Het studieboek is volledig digitaal. Je kan bijhouden welke lesstof je al hebt gevolgd, de hoofdstukken zijn logisch opgebouwd en het studieboek bevat alle informatie die jij als BOA moet (gaan) beheersen om deze module te behalen. Eventuele wijzigingen in wetsartikelen of exameneisen worden zo snel mogelijk verwerkt, zodat de theorie altijd up-to-date blijft.

De hoofdstukken die in tijdens de klassikale lessen en in het online studieboek worden behandeld zijn:

 • Wettelijke Kaders BOA
 • De gemeente en de provincie
 • Samenwerking met de politie
 • Opsporen van strafbare feiten
 • Handelen naar ambtseed en de eed van zuivering
 • Aangifte en Klacht
 • Wet op de economische delicten
 • Toepasselijkheid Nederlands strafrecht
 • Strafbaar feit
 • Jeugdige personen
 • Dwangmiddelen m.u.v. verhoor
 • Rechten van de verdachte en verhoor
 • Onderzoek aan lichaam en kleding
 • In beslag nemen
 • Strafbare feiten – Wetboek van Strafrecht
 • Misdrijven tegen de boa
 • Wettelijke eisen t.a.v. het procesverbaal
 • Toezicht en handhaving in het bestuursrecht
 • Omgaan met gegevens
 • Oefentoetsen Wettelijke Kaders Openbare Ruimte Generiek / WKPV 1

Online

Klassikaal

BOAtrainer kan deze training op locatie verzorgen. Dat kan zowel incompany als via open inschrijving

Locatie

De training kan in company worden verzorgd op elke locatie in Nederland. Bij onze open inschrijving wordt er gebruik gemaakt worden van één van onze trainingslocaties.

Groepsgrootte

De training wordt verzorgd aan een groep ter grootte van maximaal 15 personen.

Trainingsdata

Bekijk hier de beschikbare trainingsdata voor een open inschrijving.

Examinering

U doet examen bij de Exameninstelling Toezicht en Handhaving. Bij voldoende resultaat krijg u een certificaat.

Het BOAtrainer-team

BOAtrainer.nl zet zeer ervaren, gecertificeerde trainers in. De trainers zijn zelf BOA of direct betrokken bij het werkveld van de BOA. Tijdens de trainingen zullen deze trainers gebruik maken van een trainingsacteur om u nog beter voor te bereiden op het examen.

Back To Top